Mapa Biuletynu

 RODO
 POLITYKA PRYWATNOŚCI
 NASZ POWIAT
  · Dane podstawowe i lokalizacja
  · Strategia rozwoju
  · Gminy
 STAROSTWO POWIATOWE
  · Wydziały
  · Samodzielne stanowiska pracy
  · Regulamin organizacyjny
  · Praca w urzędzie
  · Praca w urzędzie - archiwum
  · Adres i godziny pracy
 AKTUALNOŚCI I OGŁOSZENIA
 OBWIESZCZENIA (z art. 49 KPA)
 INFORMACJE
  · Zgłoszenia robót budowlanych z projektem
  · Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej
 Nieodpłatna pomoc prawna
 Przetargi
 Plan postępowań o udzielenie zamówień
 Petycje
 ŚRODOWISKO
  · Programy
  · Karty informacyjne SIOS
  · Informacja publiczna
  · Informacje o środowisku
  · Zgłoszenia instalacji wytwarzających pola elektromagnetyczne
 WŁADZE I STRUKTURA
  · Oświadczenia majątkowe
  · Skład Rady Powiatu
  · Komisje Rady Powiatu
  · Zarząd Powiatu
  · Jednostki organizacyjne
  · Inspekcje, Służby, Straże
 Wybory samorządowe 2014
 Wybory samorządowe 2018
 SPRAWY DO ZAŁATWIENIA
  · Wydział Komunikacji i Transportu
  · Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
  · Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska
  · Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu
  · Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
  · Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  · KARTY
  · · KT
  · · GKN
  · · AABS
  · · PZON
  · · PCPR
 PRAWO LOKALNE
  · Statut
  · Uchwały
  · Protokoły
  · · Z sesji Rady powiatu
 RADA POWIATU
  · Transmisje z sesji
  · Nagrania z sesji
  · Protokoły z głosowań
  · Interpelacje i zapytania
 MAJĄTEK I FINANSE POWIATU
  · Budżet
  · · Zasady finansowania
  · · Realizacja budżetu
  · Wieloletnia Prognoza Finansowa
  · Sprawozdania
  · Sprawozdania-archiwum
 Ewidencja stowarzyszeń zwykłych
 Powiatowy Zarząd Dróg
  · Klauzula informacyjna
  · Informacje ogólne
  · Dane o sieci dróg powiatowych
  · Kadra
  · Statut
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  · Klauzula informacyjna
  · Projekt 'Rodzina w Centrum'
  · Informacje ogólne
  · Statut
  · Nabór pracowników
  · · Ogłoszenia o naborze
  · · Informacja o wynikach naboru
  · Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności
  · · Dane podstawowe
  · Niepełnosprawni
  · Rodziny zastępcze
  · Ośrodek interwencji kryzysowej
  · Placówki opiekuńczo -wychowawcze
  · Domy Pomocy Społecznej
  · Punkt Porad Obywatelskich
  · Sprawozdania
 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1
  · Dane ogólne
  · Klauzula informacyjna
 Zespół Szkół CKP
  · Przetarg nieograniczony
 Placówki opiekuńczo-wychowawcze
  · Dom nr 1
  · Dom nr 2
  · Dom nr 3
  · Sprawozdania
 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
  · Dane Kontaktowe
  · Statut
 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
  · STATUT
  · Dane kontaktowe
  · Klauzula Informacyjna
 Powiatowy Urząd Pracy
 Powiatowy Inspektorat Weterynarii
  · Dane kontaktowe
  · Kadra
  · informacje
 Zespół Szkół nr 2
 Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu
  · Klauzula informacyjna
  · STATUT
  · · Dane kontaktowe
  · Dane kontaktowe
  · Informacja wyznaczenie Inspektora Danych Osobowych
  · · Informacja