Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1046) starsze karty »
numer wpisu:

6221.9.2021

data: 2 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie instalacji SB w Brzozowie
miejsce przechowywania: Wydział Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.4.2021

data: 2 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie instalacji stacji bazowej w Unisławiu
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.3.2021

data: 2 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian danych SB w Malankowie
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.10.2021

data: 2 czerwca 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian SB w Klęczkowie
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.6.2022

data: 6 kwietnia 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian SB w Paparzynie
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.3.2022

data: 4 marca 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian SB w Żyglądzie
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.2.2022

data: 21 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian SB w Lisewie
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.1.2022

data: 19 stycznia 2022
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian SB telefonii komórkowej w Podwiesku
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.7.2021

data: 9 grudnia 2021
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian danych SB w Chełmnie przy ul. Polnej
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

numer wpisu:

6221.8.2021

data: 6 grudnia 2021
rodzaj dokumentu: zgłoszenia
temat dokumentu: ochrona przed polami elektromagnetycznymi
zakres przedmiotowy: zgłoszenie zmian SB w Kosowiźnie
miejsce przechowywania: Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska Starostwa Powiatowego w Chełmnie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1046) starsze karty »