Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1072) starsze karty »
numer wpisu:

613.8.2022.W

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w Kolnie
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.8.2022.D

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w Kolnie
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.7.2022.W

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w m. Robakowo i Wabcz Kolonia
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.7.2022.D

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w m. Robakowo i Wabcz Kolonia
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.6.2022.W

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w m. Ostrów Świecki
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.6.2022.D

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w m. Ostrów Świecki
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.5.2022.W

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w m. Nowe Dobra
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.5.2022.D

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w m. Nowe Dobra
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.4.2022.W

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: wnioski o wydanie decyzji
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunuięcie drzew w m. Łęg
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

numer wpisu:

613.4.2022.D

data: 25 stycznia 2023
rodzaj dokumentu: decyzje
temat dokumentu: ochrona zwierząt oraz roślin
zakres przedmiotowy: usunięcie drzew w m. Łeg
miejsce przechowywania: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 1072) starsze karty »