Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

Karty usług
Wydziału Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
Starostwa Powiatowego w Chełmnie

_____________________________________________

UWAGA!!!

Informujemy, że od 25 października 2017 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Dotychczasowe konta w Banku Spółdzielczym w Chełmnie będą funkcjonowały
do 31 października 2017 roku.


Od dnia 25 października 2017 roku wpłat należy dokonywać na następujące numery kont:

Konto podstawowe:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

Opłatę ewidencyjną należy wpłacać na konto numer:
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Chełmnie:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

_____________________________________________


GKN01 - Udostępnianie materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

GKN02 - Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu gospodarstwa rolnego

GKN03 - Przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów rolnych

GKN09 - Zgłoszenie pracy geodezyjnej – przygotowanie materiałów (106kB) pdf

GKN12 - Uzgodnienie dokumentacji projektowej dla powiatu chełmińskiego

GKN 13 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

GKN 14 - Nieodpłatne przyznanie na własność działki gruntu bądź działki obejmującej budynki, w których znajdują się lokal mieszkalny i pomieszczenia gospodarskie z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu.

GKN 15 - Zwrot działki pod budynkami z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego państwu.

GKN 16 - Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

GKN 17 - Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

GKN 18 - Wyłączenie z produkcji użytków rolnych.
Załącznik do karty GKN18 - Druk wniosku o wyłączenie użytków z produkcji rolnej (24kB) word

GKN 19 – Zaświadczenie.

GKN20 - Decyzja w sprawie rekultywacji i zagospodarowania (102kB) pdf

GKN 21 - Zwrot nieruchomości wywłaszczonych.


Portal Geodety:

Portal Komornika:

Portal Interesanta:

Portal Rzeczoznawcy:

Narada koordynacyjna:

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (2 marca 2010)
Opublikował: Dariusz Banach (2 marca 2010, 15:54:18)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (16 listopada 2023, 09:57:11)
Zmieniono: aktualizacja wniosków o dostęp do portalu WebEwid

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 24189