Plan działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności

Załącznik do Uchwały
Nr 408/2024
Zarządu Powiatu w Chełmnie
z dnia 3 stycznia 2024

Plan działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Powiat Chełmiński na lata 2024-2025

1. Obszar dostępności: Dostępność architektoniczna
Zakres działań: Zapewnienie oznaczeń umożliwiających autonomiczną orientację w typologii budynku osobom ze szczególnymi potrzebami.
Sposób realizacji:
 - wprowadzenie systemu z podstawowymi oznaczeniami dotykowymi informującymi o rozkładzie pomieszczeń w budynku (np. plan tyflograficzny).
 - montaż nakładek kątowych na schody i na poręcze.
 - wymiana tabliczek informacyjnych oraz montaż tabliczek brajlowskich dotyczących pomieszczeń ogólnodostępnych.
Lokalizacja:
 - Starostwo Powiatowe w Chełmnie
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
 - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chełmnie
 - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Chełmnie
 - Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chełmnie
 - Centrum Kształcenia Zawodowego w Grubnie
Planowany termin realizacji: 2024 r. -2025 r.

2. Obszar dostępności: Dostępność architektoniczna
Zakres działań: Parking dla OzN – system do przywołania pomocy z poziomu miejsca postojowego.
Sposób realizacji:
 - zamieszczenie tablicy informacyjnej z numerem telefonu do Starostwa Powiatowego oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w umożliwiającego kontakt z Biurem Obsługi Klienta lub Sekretariatem.
Lokalizacja:
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
 - Przy parkingu dla PZON
Planowany termin realizacji: 2024 r.

3. Obszar dostępności: Dostępność architektoniczna
Zakres działań: Wejście do budynku – system wzywania pomocy.
Sposób realizacji:
 - montaż dzwonka sygnalizującego przywołanie pomocy przez osoby ze szczególnymi potrzebami.
Lokalizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
Planowany termin realizacji: 2024 r.

4. Obszar dostępności: Dostępność architektoniczna
Zakres działań: Wejście do budynku – dostęp do pomieszczeń biurowych.
Sposób realizacji:
 - wykonanie oznakowania wejścia dla osób niepełnosprawnych, wykonanie najazdu na krawężnik oraz na progu drzwi prowadzących do budynku, zamontowanie dzwonka oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stanowiska postojowego dla samochodów osobowych użytkowanych przez osoby niepełnosprawne.
Lokalizacja: Powiatowy Zarząd Dróg w Chełmnie
Planowany termin realizacji: 2024 r. – 2025 r.

5. Obszar dostępności: Dostępność architektoniczna
Zakres działań: Pomieszczenia sanitarne - likwidacja barier.
Sposób realizacji: dostosowanie toalety dla osób ze szczególnymi potrzebami.
Lokalizacja: Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
Planowany termin realizacji: 2024 r. – 2025 r.

6. Obszar dostępności: Dostępność architektoniczna
Zakres działań: Likwidacja barier, Zapewnienie ewakuacji osób ze szczególnymi potrzebami.
Sposób realizacji:
 - montaż krzesła schodowego w budynku głównym szkoły.
 - zakup krzesła ewakuacyjnego dla osoby niepełnosprawnej.
Lokalizacja: Zespół Szkół nr 2 w Chełmnie
Planowany termin realizacji: 2025 r.

7. Obszar dostępności: Dostępność Informacyjno-komunikacyjna
Zakres działań: Zapewnienie obsługi klienta z wykorzystaniem tłumacza polskiego języka migowego.
Sposób realizacji:
 - uruchomienie tłumacza polskiego języka migowego online.
 - przeszkolenie pracowników w zakresie korzystania z tłumacza polskiego języka migowego online.
Lokalizacja:
 - Starostwo Powiatowe w Chełmnie
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
 - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chełmnie
Planowany termin realizacji: 2024 r.

8. Obszar dostępności: Dostępność Informacyjno-komunikacyjna
Zakres działań: Zapewnienie dostępności dla osób słabosłyszących.
Sposób realizacji: zakup i instalacja pętli indukcyjnej.
Lokalizacja:
 - Starostwo Powiatowe w Chełmnie
 - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
 - Powiatowy Urząd Pracy w Chełmnie
 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Chełmnie
Planowany termin realizacji: 2024 r. – 2025 r.

9. Obszar dostępności: Dostępność cyfrowa
Zakres działań: Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych.
Sposób realizacji:  dostosowanie strony www z uwzględnieniem rozwiązań ułatwiających dostęp do prezentowanych treści.
Lokalizacja: Dom Pomocy Społecznej w Mgoszczu: https://dpsmgoszcz.org/
Planowany termin realizacji: 2024 r.

10. Obszar dostępności: Dostępność cyfrowa
Zakres działań: Zapewnienie dostępności cyfrowej stron internetowych.
Sposób realizacji: przegląd i aktualizacja deklaracji dostępności na stronach internetowych jednostki.
Lokalizacja:
 - Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego: http://bip.powiat-chelmno.pl/
 - Strona Powiatu Chełmińskiego: http://www.powiat-chelmno.pl/
 - Strona www Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie: https://pcprchelmno.pl/
 - Strona www Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie: https://ppp-chelmno.pl/
 - Strona www Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie: https://www.soswchelmno.pl/
Planowany termin realizacji: Do 31 marca każdego roku. Na bieżąco.

11. Obszar dostępności: Dostępność cyfrowa
Zakres działań: Zapewnienie dostępnych dokumentów cyfrowych.
Sposób realizacji:  szkolenie dla pracowników tworzących dokumenty cyfrowe. Dostosowanie dokumentów znajdujących się na stronach internetowych do wymagań ustawy o dostępności cyfrowej.
Lokalizacja:
 - Biuletyn Informacji Publicznej Powiatu Chełmińskiego: http://bip.powiat-chelmno.pl/
 - Strona Powiatu Chełmińskiego: http://www.powiat-chelmno.pl/
 - Strona www Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie: https://pcprchelmno.pl/
 - Strona www Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie: https://ppp-chelmno.pl/
 - Strona www Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Chełmnie: https://www.soswchelmno.pl/
Planowany termin realizacji: 2024 r., Na bieżąco.

12. Obszar dostępności: Dostępność architektoniczna informacyjno-komunikacyjna i cyfrowa
Zakres działań: Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez jednostki organizacyjne powiatu w zakresie dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.
Sposób realizacji:
 - przyjmowanie uwag i opinii oraz sugestii od osób ze szczególnymi potrzebami, a także od ich rodzin i opiekunów dotyczących problemów natury architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej z jakimi mogą się spotkać podczas kontaktu z Urzędem.
 - podejmowanie działań (w zależności o potrzeb i możliwości) mających na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstawaniu.
Lokalizacja: Wszystkie jednostki organizacyjne powiatu.
Planowany termin realizacji: Na bieżąco.


Plan w postaci tabeli, w pliku PDF: POBIERZ (218kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Paweł Pudrzyński (17 grudnia 2020)
Opublikował: Dariusz Banach (20 marca 2023, 09:59:56)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (29 stycznia 2024, 09:01:14)
Zmieniono: aktualizacja planu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 767