Karty usług Wydziału Komunikacji i Transportu

Karty usług Wydziału Komunikacji i Transportu
Starostwa Powiatowego w Chełmnie

_________________________________________________________________________________

UWAGA!!!

Informujemy, że od 25 października 2017 roku nastąpiła zmiana numerów rachunków bankowych Starostwa Powiatowego w Chełmnie.

Dotychczasowe konta w Banku Spółdzielczym w Chełmnie będą funkcjonowały
do 31 października 2017 roku.


Od dnia 25 października 2017 roku wpłat należy dokonywać na następujące numery kont:

Konto podstawowe:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001

Opłatę ewidencyjną należy wpłacać na konto numer:
32 9484 1163 2726 0753 0764 0016

Opłatę skarbową należy wpłacać na konto Urzędu Miasta w Chełmnie:
BANK MILLENNIUM S.A.
45 1160 2202 0000 0003 3297 0730
_________________________________________________________________________________


Prawa Jazdy

KT 01 - Wydanie prawa jazdy w związku z rozszerzeniem uprawnień

KT 01a - Profil kandydata na kierowcę

KT 02 - Wydanie wtórnika prawa jazdy

KT 03 - Wymiana wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienie do kierowania pojazdem

KT 04 - Wymiana zagranicznego prawa jazdy

KT 05 - Dokonywanie w prawie jazdy wpisu potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej lub szkolenia okresowego

KT 06 - Wydanie międzynarodowego prawa jazdy

KT 07 - Przesłanie dokumentów do WORD (108kB) pdf

KT 09 - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy bez sprawdzenia kwalifikacji

KT 10 - Zwrot zatrzymanego prawa jazdy ze sprawdzeniem kwalifikacji

KT 11 - Przywrócenie cofniętego uprawnienia bez sprawdzenia kwalifikacji

KT 12 - Przywrócenie cofniętego uprawnienia ze sprawdzeniem kwalifikacji

KT 13 - Wydanie zaświadczenia o posiadanych uprawnieniach

KT 14 - Dokonywanie wpisu do ewidencji instruktorów i wydawanie legitymacji instruktora

KT 14a - Dokonywanie wpisu do ewidencji wykładowców i wydawanie zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców

KT 15 - Przedłużenie terminu ważności legitymacji instruktora (106kB) pdf

KT 16 - Uzyskanie zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodki szkolenia kierowców


Druki:
Druk wniosku o wydanie (wymianę) prawa jazdy (druk dwustronny) (200kB) pdf
Oświadczenie - zgoda rodziców (32kB) word
Druk pełnomocnictwa (33kB) pdfRejestracja pojazdów

KT-R-1 - Rejestracja pojazdu
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu (wersja edytowalna) (19kB) word
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu (wersja do wydruku) (257kB) pdf

Druk pełnomocnictwa - plik PDF (289kB) pdf
Druk pełnomocnictwa - plik DOC (32kB) word

KT-R-2 - Wyrejestrowanie pojazdu
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu (wersja edytowalna) (19kB) word
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu (wersja do wydruku) (257kB) pdf

KT-R-3 - Zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu (wersja edytowalna) (19kB) word
Wniosek o rejestrację - czasową rejestrację - wyrejestrowanie i zawiadomienie o nabyciu i zbyciu pojazdu (wersja do wydruku) (257kB) pdf


Druk wniosku o wydanie wtórnika nalepki kontrolnej i znaku legalizacyjnego (15kB) plik

KT 22 - Wymiana tablic rejestracyjnych oraz wydanie wtórnika tablicy (tablic) rejestracyjnej
Druk wniosku o wydanie wtórnika / wymianę tablic (15kB) plik

KT 24 - Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy lub do zasilania gazem
Zawiadomienie o dokonaniu montażu instalacji zasilania gazem (16kB) plik
Zawiadomienie o dokonaniu montażu haka (15kB) plik

KT 26 - Zwrot zatrzymanego dowodu rejestracyjnego lub pozwolenia czasowego

KT28 - Wniosek o dopisanie współmażonka do dowodu rejestracyjnego (36kB) word

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (12 października 2012)
Opublikował: Dariusz Banach (12 października 2012, 08:13:15)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (20 października 2022, 15:19:11)
Zmieniono: wymiana karty wydania wtórnika dowodu rejestracyjnego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 38457