Rejestr zmian treści

Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3193)

przetarg nieograniczony

dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty


Data: 2020-11-26 12:33:17
Autor: Dariusz Banach

Rok 2020

dodano sprawozdanie za III kwartał 2020 r.


Data: 2020-11-25 15:16:37
Autor: Dariusz Banach

Data: 2020-11-23 14:55:06
Autor: Stanisław Otremba

Data: 2020-11-23 13:24:49
Autor: Dariusz Banach

Data: 2020-11-23 13:24:44
Autor: Dariusz Banach

Zapytanie Ofertowe

Wynik postępowania.


Data: 2020-11-23 13:22:44
Autor: Andrzej Pawlik

Przetarg nieograniczony

Wynik postępowania.


Data: 2020-11-19 13:43:33
Autor: Andrzej Pawlik

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.32.2020.JB

dodano informację o wniesieniu sprzeciwu


Data: 2020-11-17 12:41:27
Autor: Dariusz Banach

przetarg nieograniczony

dodano informację z oceny ofert


Data: 2020-11-16 10:47:06
Autor: Dariusz Banach

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dodano informację o podpisaniu umów na realizacje poszczególnych części przedmiotu zamówienia


Data: 2020-11-13 13:24:48
Autor: Krzysztof Żukowski

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.23.2020.JB

Dodano informację o braku sprzeciwu.


Data: 2020-11-10 16:33:00
Autor: Arkadiusz Beska

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.21.2020.SA

Dodano informację o braku sprzeciwu.


Data: 2020-11-10 16:32:06
Autor: Arkadiusz Beska

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.36.2020.JB

Dodano inforamcję o zgłoszeniu.


Data: 2020-11-10 15:17:00
Autor: Arkadiusz Beska

przetarg nieograniczony

dodano informację z otwarcia ofert


Data: 2020-11-10 13:45:12
Autor: Dariusz Banach

Zapytanie Ofertowe

Wynik postępowania.


Data: 2020-11-06 11:18:47
Autor: Andrzej Pawlik

PRZETARG NIEOGRANICZONY

Dodano informację o wyborze najkorzystniejszych ofert dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia


Data: 2020-11-05 14:44:08
Autor: Krzysztof Żukowski

przetarg nieograniczony

poprawa zapisu w SIWZ


Data: 2020-11-05 13:28:25
Autor: Dariusz Banach

przetarg nieograniczony

Powiat Chełmiński informuje, że w SIWZ nastąpiła pomyłka, Rozdz. XIII, pkt 6, ppkt 1) powinien brzmieć -„Informacja - doświadczenie kierownika budowy” powinna zawierać wykaz robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej lub budynku zamieszkania zbiorowego o wartości zamówienia co najmniej 400.000,00 zł. brutto każda (słownie: czterysta tysięcy), przy realizacji których wskazana osoba pełniła funkcję kierownika budowy.


Data: 2020-11-05 13:27:45
Autor: Dariusz Banach

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.35.2020.JB

Dodano informację o zgłoszeniu.


Data: 2020-11-02 09:26:38
Autor: Arkadiusz Beska

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.34.2020.JB

Dodano informację o zgłoszeniu.


Data: 2020-11-02 09:20:49
Autor: Arkadiusz Beska
Zmiany o pozycjach 1 - 20 (z 3193)