Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego


KOMUNIKAT STAROSTY CHEŁMIŃSKIEGO
W ZWIĄZKU Z ZAGROŻENIEM KORONAWIRUSEM
 
W związku z przeciwdziałaniem zagrożeniom związanym z COVID-19,
o których mowa w art. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374),
Starostwo Powiatowe w Chełmnie informuje
 
o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów
nieodpłatnej pomocy prawnej/ nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
na terenie powiatu chełmińskiego
od 16 marca 2020 r. do ODWOŁANIA


W powyższym okresie usługi prawne będą świadczone telefonicznie według następującego harmonogramu:

poniedziałek:
godz. 11.30 - 15.30 tel.:791530803

wtorek:
godz. 8.00 - 12.00 tel.: 537233391
godz. 12.00 - 16.00 tel.: 791530803

środa:
godz. 7.30 - 11.30 tel.: 605659343
godz. 11.30 - 15.30 tel.: 791530803

czwartek:
godz. 11.30 -15.30 tel.: 791530803

piątek:
godz. 7.30 -11.30 tel.: 502284384
godz. 11.30 – 15.30 tel.: 791530803___________________________________________________________________________Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.) od 1 stycznia 2019 r.  na terenie Powiatu Chełmińskiego uruchomione zostały 2 punkty świadczące nieodpłatną pomoc prawną oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Zadanie to jest realizowane przez Powiat Chełmiński w porozumieniu z Gminą Unisław oraz Gminą Papowo Biskupie.


Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

W punkcie prowadzonym przez radców prawnych i adwokatów nieodpłatna pomoc prawna   będzie świadczona w następujących miejscach:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3 – w poniedziałki w godz.: 7:30 – 11:30,
2) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 - we wtorki w godz.: 8:00-12:00,
3) Urząd Gminy w Papowie Biskupim – w środy i czwartki w godz.: 7:30-11:30,
4) Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 – w piątki w godz.: 7:30-11:30.

W punkcie prowadzonym przez organizację pozarządową: "Zaborskie Towarzystwo Naukowe, Brusy", nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie będą udzielane w następujących miejscach:
1) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie, ul. Słowackiego 3 – w poniedziałki w godz.: 11:30 – 15:30,
2) Urząd Gminy w Unisławiu, ul. Parkowa 20 - we wtorki w godz.: 12:00-16:00,
3) Urząd Gminy w Papowie Biskupim – w środy i czwartki w godz.: 11:30-15:30,
4) Starostwo Powiatowe w Chełmnie, ul. Harcerska 1 – w piątki w godz.: 11:30-15:30.
Pomocy prawnej będą udzielać radcowie prawni.

Telefon kontaktowy w sprawie udzielania usługi : 056-6772410

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach;
2) wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;
3) udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo – administracyjnym;
4) sporządzanie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowania o kosztach postępowania i ryzyku finansowym, związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje:
1) spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia działalności.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji . Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

metryczka


Wytworzył: Tadeusz Derebecki (30 grudnia 2015)
Opublikował: Dariusz Banach (31 grudnia 2015, 08:42:16)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (27 marca 2020, 09:59:55)
Zmieniono: dodano informację o tymczasowym zawieszeniu działalności punktów nieodpłatnej pomocy prawnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 3369