Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o uruchomieniu punktów specjalistycznych w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej

Uprzejmie informujemy, iż 1 stycznia 2022 r. uruchomione zostały punkty specjalistyczne w ramach systemu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Na terenie kraju utworzono dyżury specjalistyczne, których listę [...]

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA DOSTĘPNEGO DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO: [...]

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie Powiatu Chełmińskiego

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. 2017, poz. 2030 t.j.) od 1 stycznia 2019 r.  na terenie Powiatu Chełmińskiego [...]

metryczka