Sprawozdania

Sprawozdania

Rok 2024

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie za 2024 rokZawartość:- bilans jednostki budżetowej,- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),- zestawienie zmian w funduszu jednostki,- wyciąg z danych zawartych w [...]

Rok 2023

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie za 2023 rokZawartość:- bilans jednostki budżetowej,- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),- zestawienie zmian w funduszu jednostki,- wyciąg z danych zawartych w [...]

Rok 2022

Sprawozdanie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie za 2022 rokZawartość:- bilans jednostki budżetowej,- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),- zestawienie zmian w funduszu jednostki,- wyciąg z danych zawartych w [...]

Rok 2019

Sprawozdaniie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie za 2019 rokZawartość:- bilans jednostki budżetowej,- rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy),- zestawienie zmian w funduszu jednostki,- wyciąg z danych zawartych w [...]

metryczka