Punkt Porad Obywatelskich

Poradnictwo obywatelskie

Poradnictwo obywatelskie jest metodą wspierania osób w poszukiwaniu rozwiązań ich problemów poprzez udzielanie porad i informacji o ich prawach i obowiązkach obywatelskich w dziedzinach określonych w ofercie Biura Porad Obywatelskich (BPO).

Porady udzielane są w sprawach:
•        mieszkaniowych,
•        rodzinnych,
•        świadczeń socjalnych,
•        świadczeń z ubezpieczeń społecznych,
•        zatrudnienia i bezrobocia.

Informacje udzielane są w sprawach:
•        imigracji / repatriacji,
•        finansowych,
•        niepełnosprawności,
•        obywatela a instytucji,
•        pozbawienia wolności,
•        spadkowych,
•        konsumenckich,
•        stosunków międzyludzkich,
•        własności.
 

 Punkt  Porad Obywatelskich (BPO)

Jest miejscem gdzie każdy bez względu na wiek, płeć, narodowość, wykształcenie, status majątkowy może uzyskać bezpłatną, rzetelną, wyczerpującą poradę lub informację obywatelską.

W każdym przypadku doradca BPO wysłuchuje klienta i wspólnie z nim określa istotę jego problemu. Następnie - w zależności od rodzaju tego problemu -udziela porady lub informacji.

Porada obywatelska polega na:

  • wyszukiwaniu    w    posiadanych    zasobach informacyjnych   różnych   możliwości   rozwiązania problemu,
  • przedstawieniu klientowi możliwych rozwiązań i  ich konsekwencji,
  • wsparciu   klienta   w   dokonaniu   wyboru   sposobu postępowania z poszanowaniem jego samodzielności w podejmowaniu decyzji,
  • w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z klientem planu działania.

Informacja obywatelska polega na:

  • wskazaniu   specjalisty,   instytucji   lub   organizacji właściwej do załatwienia sprawy,
  • wyjaśnieniu   obowiązującego  trybu   postępowania   i podstawowych pojęć,
  • wskazaniu   przepisów   mających   zastosowanie   w sytuacji klienta.

Biura Porad Obywatelskich są zrzeszone w Związku Biur Porad Obywatelskich

 Zasady poradnictwa obywatelskiego

•    Poufność

Biuro zapewnia zachowanie w tajemnicy:
-  samego faktu pobytu klienta w BPO oraz
-  wszystkich powierzonych przez klienta informacji.
Wyjątek od zasady stanowią sytuacje określone prawem,
a katalog tych praw znajduje się w biurze i może być
udostępniony na prośbę klienta.

•    Bezpłatność

Usługi BPO są całkowicie bezpłatne.

•    Bezstronność

Doradca udzielając porad nie kieruje się:
-  własnymi opiniami, przekonaniami i wartościami
-  nie ocenia klienta i jego działań
-  nie staje po żadnej ze stron konfliktu.

•    Niezależność

BPO udzielając porad kieruje się wyłącznie dobrem klienta nie zaś interesem kogokolwiek innego.

•    Samodzielność klienta

Doradca nie podejmuje decyzji za klienta. To klient sam dokonuje wyboru.

•    Otwartość dla wszystkich

Każda osoba może być klientem biura i będzie przyjęta w sposób uwzględniający jej potrzeby i możliwości.

•    Aktualność i rzetelność informacji

Każda porada udzielana jest w oparciu o istniejący system informacyjny, zgodny z obowiązującymi przepisami oraz ofertą innych organizacji działających na rzecz obywatela.

 Adresy
 
Biuro Porad Obywatelskich w Kijewie Królewskim Kijewo Królewskie 15 86-253 Kijewo Królewskie

Punkty Poradnictwa Obywatelskiego mieszczą się w:

•   Kijewo Królewskie
budynek Ośrodka Zdrowia tel.0-56 676-44-36

•   Chełmno
budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Harcerska 1, tel.0-56 677-24-55

•   Pruszcz
Gminne Centrum Informacji, Plac Poniatowskiego 10 tel.0-52 562-87-17

•   Unisław
Gminne Centrum Informacji, ul. Lipowa 33/2 tel.0-56 686-82-74
 

metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (28 stycznia 2008)
Opublikował: Sylwester Glaubert (28 stycznia 2008, 10:50:22)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (9 maja 2023, 14:20:42)
Zmieniono: zmiana adresu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9287