Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 95) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Wichorze, Cepno, Małe Czyste, Folgowo, Staw, Storlus

20.06.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - Wichorze, Cepno, Małe Czyste, Folgowo, Staw, StorlusObwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - Mgoszcz, gm. Lisewo

10.06.2024

Obwieszczenie o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego - Mgoszcz, gm. LisewoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław-Żygląd”

29.05.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1627C Unisław-Żygląd”Zawiadomienie o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości położonej w obrębe nr 4 miasta Chełmna

16.05.2024

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości położonej w obrębe nr 4 miasta ChełmnaObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060123C w Klamrach

16.05.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060123C w KlamrachObwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Chełmno - Nowe Dobra

10.05.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania dotyczącego ustalenia wysokości i wypłaty odszkodowania za nieruchomość przejętą z mocy prawa przez Gminę Chełmno - Nowe DobraObwieszczenie Starosty Chełmińskiego o wydaniu decyzji Nr 98/2024

06.05.2024

pozwolenie na budowę Nr 98/2024 dot. budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na działce nr 207/8 w Grubnie, gm. StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - „Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w Bieńkówce”

18.04.2024

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - „Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w Bieńkówce”Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

05.04.2024

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdówObwieszczenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Grubno, gmina Stolno

29.03.2024

Obwieszczenie o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Chełmna prawa własności nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb 4 miasta Chełmna

23.02.2024

Obwieszczenie o postępowaniu administracyjnym w sprawie nabycia przez Gminę Miasta Chełmna prawa własności nieruchomości, o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb 4 miasta ChełmnaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060123C w Klamrach”

19.02.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060123C w Klamrach”Zawiadomienie o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości w obrębie nr 7 miasta Chełmna

13.02.2024

Zawiadomienie o wydaniu decyzji o nabyciu nieruchomości w obrębie nr 7 miasta ChełmnaObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej - obręb ewidencyjny Lisewo, gm. Lisewo

05.02.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wykonanie urządzenia wodnego – studni głębinowej - obręb ewidencyjny Lisewo, gm. LisewoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w Bieńkówce

31.01.2024

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 060103C w BieńkówceObwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Grubno, gmina Stolno

24.10.2023

Obwieszczenie o uchyleniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, Grubno, gmina Stolno

25.09.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”

18.09.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach”Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych Wymiarach

16.08.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Rozbudowa drogi gminnej nr 060132C w Dolnych WymiarachObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Polnej i Łunawskiej w Chełmnie

14.08.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie ulicy Polnej i Łunawskiej w ChełmnieObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 95) starsze obwieszczenia »