Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej - Nowe Dobra, gmina Chełmno

26.10.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej - Nowe Dobra, gmina ChełmnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

05.10.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb StolnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

15.07.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

05.05.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

22.04.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną linią zasilającą, obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno

15.04.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną linią zasilającą, obręb ewidencyjny Stolno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

16.03.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji - pobór wód podziemnych, Grubno, gm. Stolno

08.03.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pobór wód podziemnych, Grubno, gm. StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną - Podwiesk, gm. Chełmno

22.02.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną - Podwiesk, gm. ChełmnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

31.01.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z wniosku Gminy Stolno

20.12.2021

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z wniosku Gminy StolnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych - Grubno, gm. Stolno

17.12.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych - Grubno, gm. StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego - obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno

02.12.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego - obręb ewidencyjny Stolno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie

15.11.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomość położoną w obrębie Szymborno, gmina Kijewo KrólewskieObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego na cele mieszkalne, położonego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, obręb ewidencyjny Lisewo, gmina Lisewo

09.11.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na zmianę sposobu użytkowania budynku handlowego na cele mieszkalne, położonego w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej, obręb ewidencyjny Lisewo, gmina LisewoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w związku z nabyciem przez Powiat Chełmiński nieruchomości położonej w obrębie Szymborno, gmina Kijewo Królewskie

19.10.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania w związku z nabyciem przez Powiat Chełmiński nieruchomości położonej w obrębie Szymborno, gmina Kijewo KrólewskieObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno od km 0+000 do km 0+884 na długości 0,884 km”.

01.10.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno od km 0+000 do km 0+884 na długości 0,884 km”.Obwieszczenie w sprawie dotyczącej udzielenia Gminie Lisewo pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego w miejscowości Kamlarki

27.09.2021

Obwieszczenie w sprawie dotyczącej udzielenia Gminie Lisewo pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne - pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych, zlokalizowanego w miejscowości KamlarkiObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno

27.08.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości KolnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. Chełmno

08.07.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. ChełmnoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 50) starsze obwieszczenia »