Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości Kolno

27.08.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Rozbudowa drogi gminnej nr 060124C w miejscowości KolnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. Chełmno

08.07.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na: wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni głębinowej nr 1B na terenie gminnego ujęcia wód podziemnych w m. Podwiesk, gm. ChełmnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (Kamlarki, gmina Lisewo) i wprowadzanie ścieków (Tytlewo, gmina Lisewo)

29.06.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych (Kamlarki, gmina Lisewo) i wprowadzanie ścieków (Tytlewo, gmina Lisewo)Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 060144C i 060146C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”

24.06.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej „Rozbudowa drogi gminnej nr 060144C i 060146C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo Królewskie

14.05.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - budowa ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki – Kijewo KrólewskieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060144C i 060146C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”

07.05.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060144C i 060146C Nowawieś Chełmińska – Małe Łunawy”Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki–Kijewo Królewskie

09.04.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej o budowę ścieżki rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki–Kijewo KrólewskieObwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne w ramach budowy drogi gminnej w miejścowości Lisewo

04.12.2020

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Toruniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - pozwolenie wodnoprawne w ramach budowy drogi gminnej w miejścowości LisewoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.

11.09.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary”.Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków, obręb ewid. nr 0011 Lisewo

31.08.2020

Obwieszczenie o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną - pobór wód podziemnych i wprowadzanie ścieków, obręb ewid. nr 0011 LisewoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolene na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne Wymiary

20.08.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - zezwolene na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Dolne WymiaryInformacja o wydaniu pozwolenia na przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

27.07.2020

Informacja o wydaniu pozwolenia na przebudowę kotłowni olejowej na kotłownię gazową w budynku Spółdzielni Mieszkaniowej GRUBNO, obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap II

03.07.2020

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap IIObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap II

29.05.2020

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 060138C Dolne Wymiary – Podwiesk Etap IIObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm.

17.12.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne: pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych z gminnego ujęcia wód podziemnych zlokalizowanego w miejscowości Lisewo, gm.Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Lisewo-Pniewite

22.11.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Lisewo-PniewiteObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną - wprowadzenia ścieków komunalnych do wód powierzchniowych - obręb Lisewo

10.10.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na usługę wodną - wprowadzenia ścieków komunalnych do wód powierzchniowych - obręb LisewoObwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – Pniewite

04.10.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 060326C Lisewo – PniewiteObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 km

12.04.2019

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Klamry o długości 1.282 kmObwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - FAM Technika Odlewnicza

19.03.2019

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego - FAM Technika OdlewniczaObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 32) starsze obwieszczenia »