Obwieszczenia

Obwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze obwieszczenia »Obwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Storlus, gmina Papowo Biskupie

02.03.2023

Obwieszczenie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Storlus, gmina Papowo BiskupieObwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Staw, gmina Papowo Biskupie'

02.03.2023

Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę pod nazwą: Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Staw, gmina Papowo Biskupie'Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji o pozwoleniu na budowę: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice, gmina Papowo Biskupie

08.02.2023

Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie decyzji o pozwoleniu na budowę: Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Zegartowice, gmina Papowo BiskupieObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 060127C i nr 060128C w Ostrowie Świeckim”

25.01.2023

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnegow sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr 060127C i nr 060128C w Ostrowie Świeckim”Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

18.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

12.01.2023

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoInformacja o wydaniu pozwolenia na rozbudowę istniejącej farmy fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Wielkie Łunawy, gmina Chełmno

06.12.2022

Informacja o wydaniu pozwolenia na rozbudowę istniejącej farmy fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Wielkie Łunawy, gmina ChełmnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej - Nowe Dobra, gmina Chełmno

26.10.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę farmy fotowoltaicznej - Nowe Dobra, gmina ChełmnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

05.10.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej: Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb StolnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb Stolno

15.07.2022

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Budowa drogi na działce nr 189/20 obręb StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

05.05.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

22.04.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego - obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną linią zasilającą, obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno

15.04.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego z zewnętrzną linią zasilającą, obręb ewidencyjny Stolno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

16.03.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji - pobór wód podziemnych, Grubno, gm. Stolno

08.03.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pobór wód podziemnych, Grubno, gm. StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną - Podwiesk, gm. Chełmno

22.02.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych, tj. studni głębinowej nr 1B wraz z obudową i niezbędną armaturą czerpalną - Podwiesk, gm. ChełmnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina Stolno

31.01.2022

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, obręb ewidencyjny Grubno, gmina StolnoObwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z wniosku Gminy Stolno

20.12.2021

Obwieszczenie o zgromadzonym materiale dowodowym oraz o prawie do wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie z wniosku Gminy StolnoObwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych - Grubno, gm. Stolno

17.12.2021

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. pobór wód podziemnych - Grubno, gm. StolnoObwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego - obręb ewidencyjny Stolno, gmina Stolno

02.12.2021

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę komina dymowego dla lokalu mieszkalnego - obręb ewidencyjny Stolno, gmina StolnoObwieszczenia o pozycjach 1 - 20 (z 57) starsze obwieszczenia »