Petycje

Petycje

Petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej w Papowie Biskupim

Petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej w Papowie Biskupim, złożona do Wójta Gminy Papowo Biskupie (do petycji dołączono listę głosów poparcia, zawierającą 62 podpisy): [...]

Petycja w interesie publicznym o wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Informujemy, że dnia 31 lipca 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Chełmnie wpłynęła petycja w interesie publicznym o wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówUzupełnienie:W uzupełnieniu [...]

Petycja w sprawie badań technicznych pojazdów z grupy VW

Informujemy, że dnia 16 listopada do Starostwa Powiatowego w Chełmnie wpłynęła petycja w sprawie badań technicznych pojazdów z grupy VW. Skan petycji można pobrać poniżej: [...]

metryczka