Petycje

Petycje

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.

W dniu 20.02.2023 r. wpłynęła petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności.Treść petycji poniżej:Sz. P.Zdzisław GamańskiStarosta ChełmińskiPETYCJAw sprawie zwiększenia [...]

Petycja w sprawie remontu drogi powiatowej 1606C Nowawieś Chełmińska-Dolne Wymiary.

W dniu 28.02.2022 r. wpłynęła petycja w sprawie remontu drogi powiatowej 1606C Nowawieś Chełmińska-Dolne Wymiary:Do petycji dołączono listę poparcia zawierającą 21 podpisów. [...]

Petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej w Papowie Biskupim

Petycja w sprawie sygnalizacji świetlnej w Papowie Biskupim, złożona do Wójta Gminy Papowo Biskupie (do petycji dołączono listę głosów poparcia, zawierającą 62 podpisy): [...]

Petycja w interesie publicznym o wprowadzenie w życie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów

Informujemy, że dnia 31 lipca 2019 r. do Starostwa Powiatowego w Chełmnie wpłynęła petycja w interesie publicznym o wprowadzenie w życie w Starostwie Powiatowym Polityki Zarządzania Konfliktem InteresówUzupełnienie:W uzupełnieniu [...]

Petycja w sprawie badań technicznych pojazdów z grupy VW

Informujemy, że dnia 16 listopada do Starostwa Powiatowego w Chełmnie wpłynęła petycja w sprawie badań technicznych pojazdów z grupy VW. Skan petycji można pobrać poniżej: [...]

metryczka