Sprawozdania

Sprawozdania

Rok 2024

Sprawozdania za 2024 rok:Sprawozdania kwartalne:- za I kwartał 2024 roku:Sprawozdanie zbiorcze: [...]

Rok 2023

Sprawozdania za 2023 rok:Sprawozdanie roczne za 2023 rok: [...]

Rok 2022

Sprawozdania za 2022 rok:Sprawozdanie roczne za 2022 rok: [...]

Rok 2021

Sprawozdania za 2021 rok:Sprawozdanie zbiorcze za 2021 rok: [...]

Rok 2020

Sprawozdania za 2020 rok:Sprawozdania kwartalne:- za I kwartał 2020 roku:Sprawozdanie zbiorcze: Zawartość:- wykonanie budżetu JST za 2020 rok,- kwota wykorzystanych środków,- kwota zobowiązań,- kwoty dotacji,- wykaz udzielonych poręczeń i [...]

Rok 2019

Sprawozdania za 2019 rok:Sprawozdania kwartalne:- za I kwartał 2019 roku:Sprawozdanie zbiorcze: [...]

Rok 2018

Sprawozdania za 2018 rok:Zbiorcze sprawozdania (kwartalne):- za I kwartał 2018 roku: [...]

Rok 2017

Sprawozdania za 2017 rok:Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego- za II kwartał 2017 roku: [...]

Rok 2016

Sprawozdania za 2016 rok:Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego- za 2016 rok: [...]

metryczka