Sprawozdania

Sprawozdania

Rok 2020

Sprawozdania za 2020 rok:Sprawozdania kwartalne:- za I kwartał 2020 roku:Sprawozdanie zbiorcze: [...]

Rok 2019

Sprawozdania za 2019 rok:Sprawozdania kwartalne:- za I kwartał 2019 roku:Sprawozdanie zbiorcze: [...]

Rok 2018

Sprawozdania za 2018 rok:Zbiorcze sprawozdania (kwartalne):- za I kwartał 2018 roku: [...]

Rok 2017

Sprawozdania za 2017 rok:Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego- za II kwartał 2017 roku: [...]

Rok 2016

Sprawozdania za 2016 rok:Rb-27S - Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego- za 2016 rok: [...]

metryczka