Projekt "Rodzina w Centrum"

Zdjęcie

INFORMACJA

W związku z zakończeniem w dniu 30 czerwca 2018 roku projektu, pn. „Rodzina w Centrum” (RPKP.09.03.02-04-0008/16) realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych w ramach części RPO WKP 2014-2020 współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego, informujemy, że w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie przez okres 4 tygodni, tj. do 30 lipca 2018 r. w dalszym ciągu funkcjonują i dostępne są następujące usługi:

1) Specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w tym poradnictwo: pedagogiczne, prawne, psychologiczne, psychiatryczne,
2) Mediacje rodzinne,
3) Terapia rodzinna /grupowa i indywidualna,
4) Warsztaty jednodniowe dla rodziców wzmacniające kompetencje rodzicielskie,
5) Zajęcia animacyjne dla dzieci,
6) Superwizja rodzin zastępczych ,
7) Warsztaty jednodniowe dla osób usamodzielnianych, przebywających w pieczy,
8) Bony edukacyjne,
9) Ponadto w projekcie zostali przeszkoleni kandydaci do pełnienia funkcji rodziny zastępczej i są gotowi do świadczenia usług.metryczka


Wytworzył: Sylwester Glaubert (10 lipca 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (10 lipca 2018, 13:37:50)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Sylwester Glaubert (11 lipca 2018, 12:08:26)
Zmieniono: poprawa tekstu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2362