Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej

Inwestycje celu publicznego z zakresu łączności publicznej

AABŚ.A.6740.1.172.2023.AS.SA

Starosta Chełmiński informuje iż na wniosek z dnia 10-08-2021r. Inwestora – P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, pismem z dnia 16-08-2023r., zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania [...]

AABŚ.A.6740.1.66.2023.AS

Starosta Chełmiński informuje iż w dniu 12-05-2023r. wydał decyzję Nr 78/2023 o pozwoleniu na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej P4 CHL2001A wieża typu BOT E2/54 o wysokości całkowitej 55,95 m n. p. t. wraz z instalacją [...]

AABŚ.A.6740.1.396.2021.AS

AABŚ.A.6740.1.396.2021.ASInformacja o postępowaniu:Starosta Chełmiński informuje iż na wniosek z dnia 16-09-2021r. Inwestora – P4 Sp. z o. o., z siedzibą przy ul. Wynalazek 1, 02-677 Warszawa, pismem z dnia 28-09-2021r., zostało wszczęte [...]

AABŚ.A.6740.1.241.2021.AS

AABŚ.A.6740.1.241.2021.ASInformacja o postępowaniu:Starosta Chełmiński informuje iż na wniosek z dnia 25-06-2021r. Inwestora – POLKOMTEL INFRASTRUKTURA Sp. Z o. o., z siedzibą przy ul. Konstruktorskiej 4, 02-673 Warszawa, pismem z dnia [...]

AABŚ.A.6740.1.514.2018.2019.2020.AS.AB

Informacja o postępowaniu:Po dwukrotnym uchyleniu przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego decyzji w przedmiocie odmowy udzielenia pozwolenia na budowę, Starosta Chełmiński zakończył postępowanie i decyzją Nr 191/2020 z dnia 17-06-2020 r. [...]

metryczka