Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

Interpelacje z dnia 8 czerwca 2022 r.

Informujemy, że w dniu 8 czerwca 2022 r. wpłynęły następujące interpelacje:1. Interpelacja w sprawie powołania Zespołu ds Programu Współpracy: [...]

Interpelacje z dnia 28 i 29 marca 2022 r.

Informujemy, że w dniach 28 i 29 marca 2022 r. wpłynęły następujące interpelacje:1. Interpelacja z dnia 28 marca 2022 r. w sprawie dofinansowania WOPR: [...]

Interpelacja z dnia 24 stycznia 2022 r.

Informujemy, że w dniu 24 stycznia 2022 r. wpłynęła następująca interpelacja:1. Interpelacja w sprawie przewozów autobusowych: [...]

Interpelacja z dnia 10 stycznia 2022 r.

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2022 r. wpłynęła następująca interpelacja:1. Interpelacja w sprawie platformy ePUAP: [...]

Interpelacja z dnia 22 listopada 2021 r.

Informujemy, że w dniu 22 listopada 2021 r. wpłynęła następująca interpelacja:1. Interpelacja w sprawie środków funduszu Polski Ład: [...]

Interpelacje z dnia 9 listopada 2021 r.

Informujemy, że w dniu 9 listopada 2021 r. wpłynęły trzy interpelacje.Treść interpelacji oraz odpowiedzi można pobrać poniżej.1. Interpelacja w sprawie przystanku autobusowego w Wichorzu: [...]

Interpelacje z dnia 11 października 2021 r.

Informujemy, że w dniu 11 października 2021 r. wpłynęły 3 interpelacje.Treść interpelacji oraz odpowiedzi można pobrać poniżej.1. Interpelacja w sprawie rozbudowy infrastruktury drogowej: [...]

Interpelacje z dnia 30 września 2021 r.

Informujemy, że w dniu 30 września 2021 r. wpłynęło 7 interpelacji.Treść interpelacji oraz odpowiedzi można pobrać poniżej.1. Interpelacja w sprawie cmentarzy ewangelickich i menonickich: [...]

Interpelacja z dnia 27 lutego 2019 r.

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 r. wpłynęła interpelacja dotycząca gruntów w użytkowaniu wieczystym.Treść interpelacji oraz odpowiedzi można pobrać poniżej: [...]

Interpelacja z dnia 20 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynęła interpelacja dotycząca subwencji oświatowej.Treść interpelacji oraz odpowiedzi można pobrać poniżej: [...]

metryczka