Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania

Interpelacja z dnia 27 lutego 2019 r.

Informujemy, że w dniu 27 lutego 2019 r. wpłynęła interpelacja dotycząca gruntów w użytkowaniu wieczystym.Treść interpelacji oraz odpowiedzi można pobrać poniżej: [...]

Interpelacja z dnia 20 grudnia 2018 r.

Informujemy, że w dniu 28 grudnia 2018 r. wpłynęła interpelacja dotycząca subwencji oświatowej.Treść interpelacji oraz odpowiedzi można pobrać poniżej: [...]

metryczka