Wybory samorządowe 2024

Wybory samorządowe 2024

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmnie o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.o składzie, siedzibie i dyżurach1. W skład Powiatowej Komisji [...]

Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 150/2024Komisarza Wyborczego w Toruniu Iz dnia 26 lutego 2024 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.Na podstawie [...]

Postanowienie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 151/2024Komisarza Wyborczego w Toruniu Iz dnia 26 lutego 2024 r.w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia [...]

Informacja Komisarza Wyborczego w Toruniu o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków terytorialnych komisji wyborczych przez komitety wyborcze

INFORMACJAKomisarza Wyborczego w Toruniu Iz dnia 22 lutego 2024 r.Na podstawie art. 178 § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu [...]

Obwieszczenie o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmnie

OBWIESZCZENIEStarosty Chełmińskiegoz dnia 6 lutego 2024 rokuNa podstawie art. 422 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Starosta Chełmiński podaje do publicznej wiadomości [...]

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r.

Komunikaty Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie:- przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania list kandydatów na radnych,- zgłaszania kandydatów na członków [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego w kadencji 2024-2029

OBWIESZCZENIEWojewody Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 8 listopada 2023 r.Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2023 r. poz. 2408),podaję do wiadomości publicznej informację, że po porozumieniu z [...]

Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego o liczbie radnych wybieranych do sejmiku w kadencji 2024-2029

O B W I E S Z C Z E N I EWojewody Kujawsko-Pomorskiegoz dnia 8 listopada 2023 r.Na podstawie art. 374 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy(Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)podaję do wiadomości [...]

metryczka