Dane o sieci dróg powiatowych

Dane o sieci dróg powiatowych

Wykaz ścieżek rowerowych w pasie dróg powiatowych

Wykaz ścieżek rowerowych w pasie dróg powiatowych dostępny w pliku XLS do pobrania poniżej [...]

Wykaz obiektów mostowych

Wykaz obiektów mostowych w ciągach dróg powiatowychdostępny w pliku XLS do pobrania poniżej [...]

Stan techniczny nawierzchni

Wykaz dróg powiatowych z uwzględnieniem stanu technicznego nawierzchnidostępny w pliku XLS do pobrania poniżej [...]

Wykaz dróg w rozbiciu na gminy

Wykaz dróg powiatowych w rozbiciu na poszczególne gminy dostępny w pliku XLS do pobrania poniżej [...]

Wykaz dróg powiatowych

Wykaz dróg powiatowych dostępny w pliku XLS do pobrania poniżej [...]

metryczka