Informacje ogólne

Informacje ogólne

Informacja

UWAGA !!!!INFORMACJA W związku z trwającym remontem w budynku Powiatowego Zarządu Dróg              w Chełmnie, pracownicy urzędują w budynku Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Kolejowej 1w [...]

Informacje ogólne

   Powiatowy Zarząd DrógwChełmnie ul. Łunawska 986-200 Chełmno tel./fax (056) 686-48-53Na wypadek awarii telefonu stacjonarnegopodajemy numer telefonu komórkowego:533-322-205 e-mail: [...]

metryczka