Wydziały

Wydziały

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportuul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 21 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, czyli informacji o [...]

Zespół Zarządzania Projektami

Zespół Zarządzania Projektami Zadania Zespołu określa § 22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Kierownik Zespołu - Grzegorz Piątkowski,pokój nr 215 tel: (056) 677 24 45 e-mail: zzp@powiat-chelmno.pl [...]

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIul. Kolejowa 186-200 Chełmnoe-mail: gkn@powiat-chelmno.plEwidencja Gruntów:pokój nr 107tel: (056) 677 24 16, (056) 677 24 17Obsługa interesantów:pokój nr 106Geodeta Powiatowy:pokój [...]

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiskaul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, [...]

Wydział Komunikacji i Transportu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTUul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: NaczelnikDorota Beska(pełni funkcję od 1.04.2020 r.)pokój nr 220 tel: (056) 677 24 63Prawa jazdy:pokój nr [...]

Wydział Finansowy

WYDZIAŁ FINANSOWYul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 17 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, czyli informacji o adresie zamieszkania [...]

Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNYul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału Organizacyjnego określa § 15 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa:  Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, czyli informacji [...]

metryczka