Wydziały

Wydziały

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportuul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 20 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Naczelnik Wydziału - Dorota Ćwikpokój nr 218tel.: (56) 677 24 30e-mail: [...]

Zespół Zarządzania Projektami

Zespół Zarządzania Projektami Zadania Zespołu określa § 21 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Kierownik Zespołu - Grzegorz Piątkowski,pokój nr 215 tel: (056) 677 24 45 e-mail: zzp@powiat-chelmno.pl [...]

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIul. Kolejowa 186-200 Chełmnoe-mail: gkn@powiat-chelmno.plZadania Wydziału określa § 17 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa:Zbigniew BernackiNaczelnik(056) 677 24 13Ewidencja [...]

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiskaul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 18 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Naczelnik wydziału:Arkadiusz Beskapokój nr 203tel: (056) 677 24 14e-mail: [...]

Wydział Komunikacji i Transportu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTUul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: NaczelnikDorota Beskapokój nr 220 tel: (056) 677 24 63Prawa jazdy:pokój nr 111tel: (056) 677 24 15 e-mail: [...]

Wydział Finansowy

WYDZIAŁ FINANSOWYul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 16 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Skarbnik Powiatu:Janina Siemiątkowskapokój nr 311  (056) 677 24 44e-mail: skarbnik@powiat-chelmno.plKasa:pokój nr [...]

Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNYul. Kolejowa 186-200 ChełmnoZadania Wydziału Organizacyjnego określa § 14 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Sekretarz Powiatu:Tadeusz Derebeckipokój nr 310(056) 677 24 33e-mail: [...]

metryczka