Wydziały

Wydziały

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu

Wydział Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportuul. Harcerska 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 21 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, czyli informacji o [...]

Zespół Zarządzania Projektami

Zespół Zarządzania Projektami Zadania Zespołu określa § 22 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Kierownik Zespołu - Grzegorz Piątkowski,pokój nr 20 tel: (056) 677 24 45 e-mail: zzp@powiat-chelmno.pl [...]

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMIul. Słowackiego 386-200 Chełmnoe-mail: gkn@powiat-chelmno.plwww.powiat-chelmno.pl/gknEwidencja Gruntów tel: (056) 677 24 16Geodeta Powiatowy tel: (056) 677 24 13Podinspektor ds. [...]

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiskaul. Harcerska 186-200 ChełmnoZadania Wydziału określa § 19 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: Wyłączenie jawności informacji zawartych w części B oświadczeń majątkowych, [...]

Wydział Komunikacji i Transportu

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTUul. Harcerska 186-200 ChełmnoNaczelnik (pokój nr 3), tel: (056) 677 24 15Komunikacja - Prawa jazdy (pokój nr 3), tel: (056) 677 24 15 e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.plKomunikacja - Rejestracja pojazdów [...]

Wydział Finansowy

WYDZIAŁ FINANSOWYul. Harcerska 186-200 ChełmnoKasa (pokój nr 14), tel:(056) 677 24 18Księgowość (pokój nr 15), tel:(056) 677 24 19Księgowość (pokój nr 5), tel:(056) 677 24 34Zadania Wydziału określa § 17 Regulaminu Organizacyjnego [...]

Wydział Organizacyjny

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNYul. Harcerska 186-200 ChełmnoSekretariat (pokój nr 7)tel: (056) 677 24 10fax: (056) 677 24 21Kadry (pokój nr 1), tel: (056) 677 24 47Biuro Radców Prawnych (pokój nr 12), tel: (056) 677 24 23Biuro Obsługi Rady Powiatu [...]

metryczka