Samodzielne stanowiska pracy

Samodzielne stanowiska pracy

Audytor wewnętrzny

Audytor wewnętrznyOpis działania:Zadania określone są w § 26 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: [...]

Zespół Radców Prawnych

Zespół Radców Prawnychul. Harcerska 186-200 Chełmno(056) 677 24 23 Opis działania:Zadania Zespołu określa § 25 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: [...]

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓWul. Harcerska 186-200 ChełmnoPowiatowy Rzecznik KonsumentówMaria Kowalskatel: (056) 677 24 23e-mail: rzecznik@powiat-chelmno.pl Rzecznik przyjmuje w budynku Starostwa Powiatowego, w pokoju nr 12.od dnia 1 [...]

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO Opis działania:Zadania określone są w § 23 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: [...]

Pełnomocnik ds Ochrony Informacji Niejawnych

PEŁNOMOCNIK DO SPRAW OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH Opis działania:Zadania określone są w § 27 Regulaminu Organizacyjnego Starostwa: [...]

metryczka