Wybory samorządowe 2018

Wybory samorządowe 2018

Informacja o zwołaniu pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Chełmińskiego

PostanowienieKomisarza Wyborczego w Toruniu Iz dnia 8 listopada 2018 r.w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Powiatu Chełmińskiego [...]

Wyniki wyborów 2018 r.

WYNIKI WYBORÓWProtokół z wyborówdo Rady Powiatu Chełmińskiego [...]

Informacja o dyżurach Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmnie w dniach 16-21 października

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmniepowołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.o składzie, siedzibie i dyżurach1. W skład Powiatowej Komisji Wyborczej wchodzą: 1. [...]

Obwieszczenie o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIEPowiatowej Komisji Wyborczej w Chełmniez dnia 12 października 2018 r.o skreśleniu kandydata z zarejestrowanej listy kandydatów na radnychNa podstawie art. 436 § 1 w związku z art. 5 i art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r.– [...]

Obwieszczenie Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmnie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Chełmińskiego

OBWIESZCZENIEPowiatowej Komisji Wyborczej w Chełmniez dnia 1 października 2018 r.o zarejestrowanych listach kandydatów na radnychw wyborach do Rady Powiatu Chełmińskiegozarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Informacja Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmnie o składzie, siedzibie i dyżurach

INFORMACJA Powiatowej Komisji Wyborczej w Chełmnie powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do rad powiatów zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. o składzie, siedzibie i dyżurach 1. W skład Powiatowej Komisji Wyborczej wchodzą: - [...]

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Toruniu w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych

PostanowienieKomisarza Wyborczego w Toruniu Iz dnia 10 września 2018 r.w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczychw wyborach organów jednostek samorządu terytorialnegozarządzonych na dzień 21 października 2018 r. [...]

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o okręgach wyborczych ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej

Obwieszczenie Starosty Chełmińskiego o okręgach wyborczych ich numerach i granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Powiatowej Komisji Wyborczej: [...]

metryczka