Sprawozdania-archiwum

Sprawozdania-archiwum

Należności umorzone

Rok 2012: [...]

Rb-N - kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych

Rb-N - kwartalne sprawozdania o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych:rok 2009: [...]

Zbiorcze sprawozdania

Zbiorcze sprawozdanie za II kwartał 2017 roku: _________________________Zbiorcze sprawozdanie za I kwartał 2017 roku: _________________________Zbiorcze sprawozdanie za rok 2016: _________________________Zbiorcze sprawozdanie za IV kwartał 2016 [...]

Rb-Z - kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań

Rb-Z - kwartalne sprawozdania o stanie zobowiązań:rok 2005: rok 2006: rok 2007: rok 2008: rok 2009: rok 2010: rok 2012: [...]

Rb-NDS - kwartalne sprawozdania o nadwyżce / deficycie

Rb-NDS - kwartalne sprawozdania o nadwyżce / deficycie:rok 2005: rok 2006: rok 2007: rok 2008: rok 2009: rok 2010: rok 2011: rok 2012: rok 2013: [...]

Sprawozdania za rok 2007

Zgodnie z art. 14 ust. 2 ustawy o finansach publicznych Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest w terminie do 31 maja roku następnego podać do publicznej wiadomości informację obejmującą:a) wykonanie budżetu jednostki [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej (dane za rok 2006).

 Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej: "Ceramit" - S. KopczyńskaZ.W. "Christoff"Firma "Sanus" - K. TrzeciakFirma "Sanus" - K. TrzeciakP.P.H.U. ASTRAZakład Masarski B.D.J. GwizdałaZakład Fryzjerski - Z. [...]

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji (dane za rok 2006).

 Powiat Chełmiński udzielił poręczeń i gwarancji za rok sprawozdawczy 2006 dla:- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie. [...]

Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie na raty (dane za rok 2006).

 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłaty na raty 1. Decyzja nr FN.II/MWP.0718-1/06 [...]

Dotacje otrzymane i przekazane w roku 2006

Dotacje na realizację zadań bieżącychotrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnegooraz przekazane innym jednostkom w roku 2006: [...]

Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej.

   Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej:- UKS GKS "CULMEN"- Sklep Spoż. Przem. - W. Strzelecki- GS "Samopomoc Chłopska"- "CERAMIT" - S. Kopczyńska- Piekarnia "Wera" s.c.- P.P.H.U. "ASTRA"- "ROB [...]

Udzielone ulgi, odroczenia, umorzenia lub rozłożenie na raty.

   Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty:- FAM Technika [...]

Wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji

 Powiat Chełmiński udzielił poręczeń i gwarancji za rok sprawozdawczy 2005 dla:- Zespołu Opieki Zdrowotnej w Chełmnie, [...]

Dotacje na realizację zadań bieżących

  Sprawozdanie dotyczące dotacji na realizację zadań bieżących otrzymanych z innych jednostek samorządu terytorialnego w 2005 roku:  [...]

metryczka