BAZY DANYCH O INSTYTUCJACH I ŚWIADCZONYCH WSPARCIACH.

I. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA FUNKCJONUJĄCYCH OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE NA TERENIE POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie
ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno

tel. / fax 56 677-24-46
e-mail: pcprchelmno@op.pl
strona internetowa: www.pcprchelmno.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.30 do 15.30
wtorki od 7.30 do 16.30
piątki od 7.30 do 14.30

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Hallera 11; 86-200 Chełmno

tel. / fax 56 686-48-10
e-mail: sekretariat@mopschelmno.pl
strona internetowa: mopschelmno.naszops.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 7.15 do 16.15
piątki od 7.15 do 14.15

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Kościuszki 3/2, 86-200 Chełmno

tel. / fax 56 471-60-50
e-mail: gops@gopschelmno.pl
strona internetowa: gopschelmno.naszops.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 7.15 do 16.15
piątki od 7.15 do 14.15

4. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Parkowa 20; 86-260 Unisław

tel. / fax 56 686-87-32
e-mail: gops1@unislaw.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 8.00 do 17.00
piątki od 7.15 do 14.15

5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-253 Kijewo Królewskie

tel. / fax 56 686-70-54
e-mail: gops@kijewo.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki od 7.15 do 15.15
wtorki od 7:15 do 16:30
piątki od 7.15 do 14.00

 

6. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Toruńska 15; 86-230 Lisewo

tel. 56 676-85-10 fax 56 676-85-10
e-mail: gops@lisewo.com

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7.30 do 15.15
wtorki od 7.30 do 16.30


7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-212 Stolno

tel. 56 677-09-21, fax 56 677-09-06
e-mail: gopsstolno@stolno.com.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7.30 do 15.15
wtorki od 7.30 do 16.30


8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
86-221 Papowo Biskupie

tel. / fax 56 676-81-01
e-mail: gopspb@wp.pl

godziny pracy: poniedziałki, środy, czwartki, piątki od 7.30 do 15.15
wtorki od 7.30 do 16.30

II. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA FUNKCJONUJĄCYCH PLACÓWEK ZAPEWNIAJĄCYCH SCHRONINIENIE OSOBOM DOŚWIADCZAJĄCYM PRZEMOCY W RODZINIE


1. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Tucholi

ul. Przemysłowa 6, 89-500 Tuchola
tel. 52 554-00-45
strona internetowa: www.sow.tuchola.pl
e-mail: sow@tuchola.pl

2. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Jaksicach

ul. Sportowa 4, 88-181 Jaksice
tel. 52 357-89-32
strona internetowa: www.pcpr-ino.pl
e-mail: sow@pcpr-ino.pl

3. Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku

ul. Żytnia 58, 87-800 Włocławek
tel. 54 413-50-96, 54 411-63-14
e-mail: sow@mopr.wloclawek.pl
strona internetowa: facebook/ Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie we Włocławku


4. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy w Rodzinie w Chełmnie

ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
tel. / fax 56 677-24-46
e-mail: pcprchelmno@op.pl
strona internetowa: www.pcprchelmno.pl

 

III. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA OFERTY PORADNICTWA SPECJALISTYCZNEGO DLA OSÓB DOSWIADCZAJACYCH PRZEMOCY
W RODZINIE

1. Ośrodek Interwencji Kryzysowej przy Powiatowym Centrum Pomocy  w Rodzinie w Chełmnie

ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno
tel. / fax 56 677-24-46 lub 56 677 24 28
e-mail: pcprchelmno@op.pl
strona internetowa: www.pcprchelmno.pl

Zespół specjalistów:

• psycholog:
pełni dyżur w czwartki od godz.15.30 do godz. 18.00,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez pracownika PCPR w Chełmnie

• pracownik socjalny/pedagog:
pełni dyżur w czwartki od godz.15.30 do godz. 18.00,
po wcześniejszym umówieniu telefonicznym przez pracownika PCPR w Chełmnie


IV. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA MIEJSC SCHRONIENIA DLA OSÓB
STOSUJĄCYCH PRZEMOC W RODZINIE, DLA OSÓB BEZDOMNYCH,
W TYM MIEJSC NOCLEGOWYCH


1. Osoby z terenu Gminy Miasta Chełmna kierowane są przez MOPS w Chełmnie do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych – Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu“ JUDYM“ w Kołaczkowie
Powstańców Wielkopolskich 35, 89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

2. Osoby z terenu Gminy Chełmno kierowane są przez GOPS w Chełmnie do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych – Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu“ JUDYM“ w Kołaczkowie
Powstańców Wielkopolskich 35, 89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

• Noclegownia dla Bezdomnych Mężczyzn
ul. Parkowa 22/24, 86-300 Grudziądz
tel. 56 643-30-64, 56 641-04-10


3. Osoby z terenu Gminy Unisław kierowane są przez GOPS w Unisławiu do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

• Noclegownia dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu
ul. Dybowska 1, 87-100 Toruń
tel. 56 651-35-96, 501-738-193

4. Osoby z terenu Gminy Kijewo Królewskie kierowane są przez GOPS w Kijewie Królewskim do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

5. Osoby z terenu Gminy Lisewo kierowane są przez GOPS w Lisewie do:

• Noclegownia dla Osób Bezdomnych MARKOT w Toruniu
ul. Dybowska 1, 87-100 Toruń
tel. 56 651-35-96, 501-738-193

6. Osoby z terenu Gminy Stolno kierowane są przez GOPS w Stolnie do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych – Kujawsko Pomorskie Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu“ JUDYM“ w Kołaczkowie
Powstańców Wielkopolskich 35, 89-200 Kołaczkowo
tel. 52 384 59 17

7. Osoby z terenu Gminy Papowo Biskupie kierowane są przez GOPS w Papowie Biskupim do:

• Schronisko dla Osób Bezdomnych
ul. Polna 20, 87-140 Chełmża
tel. 692 135 916

V. BAZA DANYCH DOTYCZĄCA MIEJSKICH/GMINNYCH KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

1. Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
siedzibą Komisji jest Urząd Miasta w Chełmnie

ul. Dworcowa 1; 86-200 Chełmno
tel. 56 677-17-23, 500-149-379
e-mail: uzależnienia@chelmno.pl

2. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii przy Urzędzie Gminy w Chełmnie,

ul. Dworcowa 1, 86-200 Chełmno
tel./fax 56 686-15-40
Punkt konsultacyjny czynny w każdą środę od godz.15.30 do 18.30 w
budynku Ośrodka Zdrowia – Dolne Wymiary 26

3. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kijewie Królewskim

ul. Toruńska 2; 86-253 Kijewo Królewskie
tel./fax 56 686-70-54

Punkt konsultacyjny :
ul. Św. Wawrzyńca 4, 86-253 Kijewo Królewskie

• dyżur członków GKRPA – druga środa każdego miesiąca w godz. od 15.30 do 17.30 w miejscu byłego Posterunku Policji

• Terapeuta – pełni dyżur 2 x w miesiącu w godz. od 8.00 do 12.00
(informację o terminach udziela Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Kijewie Królewskim, tel. 56 686-70-54)

• Psycholog – pełni dyżur w każdy czwartek (termin i godzinę należy ustalić osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijewie Królewskim, tel. 56 686-70-54)

4. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Unisławiu

ul. Parkowa 22, 86-260 Unisław
tel. 56 686-87-36

• Psycholog kliniczny – pełni dyżur w każdy wtorek (godziny do ustalenia indywidualnie)

• Instruktor Terapii Uzależnień – pełni dyżur w każdą środę w godz.
7.30-12.30,

• Punkt konsultacyjny czynny w poniedziałki, środy, czwartki i piątki w godz. od 7.15 do 11.15, we wtorki od godz.8.00 do godz.12.00

5. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminny w Papowie Biskupim

86-221 Papowo Biskupie
tel. 56 676-81-01

Punkt konsultacyjny czynny w I i III wtorek miesiąca od godz.14.30 do 16.30

6. Gminna Komisja Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminny w Lisewie

ul. Chełmińska 2, 86-230 Lisewo
tel. 56 676-86-14

Punkt konsultacyjny czynny w II i IV wtorek miesiąca od godz.16.00 do 18.00,

7. Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy Urzędzie Gminy w Stolnie

Stolno 112, 86-212 Stolno
biuro kontaktowe: I piętro, pokój nr 9
tel. 56 677-09-16

• Terapeuta Uzależnień – pełni dyżur w każdy poniedziałek
w godz. od 9.00 do 11.00


VI. BAZA ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH W ROZUMIENIU FUNDACJI LUB STOWARZYSZEŃ

1. Stowarzyszenie Specjalistyczna Pomoc Rodzinom „Nadzieja”
ul. Kamionka 3 oraz ul. Grudziądzka 36, 86-200 Chełmno
tel. 660 221 547

Poradnictwo rodzinne, psychologiczne, mediacje – po wcześniejszym umówieniu telefonicznym

metryczka


Wytworzył: Ewa Wirosławska (3 marca 2021)
Opublikował: Sylwester Glaubert (3 marca 2021, 11:14:13)
Podmiot udostępniający: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1690