Programy

Programy

Program ochrony środowiska oraz prognoza

Program ochrony środowiska oraz prognoza:Program ochrony środowiska: [...]

Prognozy oddziaływania na środowisko

Zawiadomienie Starosty ChełmińskiegoStarosta Chełmiński, działając na podstawie art, 54 ust. 1 w związku z art, 46 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa [...]

Powiatowy Program ochrony środowiska na na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019

"Powiatowy Program ochrony środowiska na na lata 2012-2015 z perspektywą na lata 2016-2019" uchwalony przez Radę Powiatu Chełmińskiego Uchwałą Nr X/87/12 z dnia 23 lutego 2012 roku. [...]

Projekt Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015

Projekt Powiatowego programu ochrony środowiska na lata 2012-2015 [...]

Projekt Powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2012-2015

Projekt Powiatowego planu gospodarki odpadami na lata 2012-2015 [...]

Powiatowy program ochrony środowiska lata 2008-2011

Powiatowy program ochrony środowiska na lata 2008-2011z perspektywą na lata 2012-2015 [...]

Powiatowy plan gospodarki odpadami - lata 2008-2011

Powiatowy plan gospodarki odpadami na lata 2008-2011z perspektywą na lata 2012-2015 [...]

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI - lata 2008 - 2009

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMIlata 2004 - 2006 [...]

RAPORT Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - lata 2007 – 2008

RAPORT Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKAlata 2007–2008 [...]

RAPORT Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA - lata 2004 – 2006

RAPORT Z WYKONANIA POWIATOWEGO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKAlata 2004–2006 [...]

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI - lata 2004 - 2006

SPRAWOZDANIE Z POWIATOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI - lata 2004 - 2006 [...]

metryczka