Zgłoszenia robót budowlanych z projektem

Zgłoszenia robót budowlanych z projektem

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.83.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 19.06.2024r.   Inwestor: Pani Agnieszka Garbowska   Przedmiot zgłoszenia: rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 6 w [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.80.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 13.06.2024r.   Inwestor: Pani Krystyna Jabłońska   Przedmiot zgłoszenia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla budynku mieszkalnego [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.81.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 13.06.2024r.   Inwestor: Pan Zbigniew Paczkowski   Przedmiot zgłoszenia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 5 w [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.82.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 13.06.2024r.   Inwestor: Pan Zbigniew Paczkowski   Przedmiot zgłoszenia: budowa wewnętrznej instalacji gazowej w lokalu mieszkalnym nr 3 w [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.67434.2.79.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 11.06.2024r.   Inwestor: Państwo Małgorzata i Piotr Kluszczyńscy   Przedmiot zgłoszenia: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej dla [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.77.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 22.05.2024r.   Inwestor: Pani Karolina Szałkowska   Przedmiot zgłoszenia: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.76.2024.BP

Zgłoszenia dokonano dnia 22.05.2024r.   Inwestor: Pani Dorota Krawiec   Przedmiot zgłoszenia: Budowa instalacji zbiornikowej gazu wraz z doziemnym odcinkiem i wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku [...]

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.75.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 16.05.2024r.   Inwestor: Pan Andrzej Siebierski   Przedmiot zgłoszenia: Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.74.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 14.05.2024r.   Inwestor: Pani Alina Wasilkowska   Przedmiot zgłoszenia: Rozbudowa wewnętrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.73.2024.AS

Zgłoszenia dokonano dnia 10.05.2024r.   Inwestor: Gmina Miasto Chełmno   Przedmiot zgłoszenia: Wykonanie oświetlenia fragmentu ul. Łabędziej w Chełmnie, na działce nr 272/14, obręb ewidencyjny nr 3, Gmina Miasto [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.72.2024.SA

 Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 06.05.2024r.   Inwestor: Pani Jadwiga Szarafińska  Przedmiot zgłoszenia: Budowa instalacji zbiornikowej gazu wraz z doziemnym odcinkiem i [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.71.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 06.05.2024r.   Inwestor: Pan Marian Cygan  Przedmiot zgłoszenia: Budowa zewnętrznej i wewnętrznej instalacji gazowej zasilanej gazem płynnym [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.70.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 06.05.2024r.   Inwestor: Pani Karolina Wojciechowska   Przedmiot zgłoszenia: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.69.2024.AS

  Zgłoszenia dokonano dnia 06.05.2024r.   Inwestor: Pan Mariusz Rusak   Przedmiot zgłoszenia: Budowa instalacji zbiornikowej gazu wraz z doziemnym odcinkiem i wewnętrzną instalacją gazową dla potrzeb budynku [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.68.2024.AS

Zgłoszenia dokonano dnia 29.04.2024r.   Inwestor: Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.   Przedmiot zgłoszenia: rozbudowa sieci wodociągowej przy ul. Zielonej w Kijewie Królewskim, z [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.67.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 29.04.2024r.   Inwestor: Gmina Kijewo Królewskie, ul. Toruńska 2, 86-253 Kijewo Królewskie.   Przedmiot zgłoszenia: rozbudowa sieci [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.66.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 29.04.2024r.   Inwestor: Pani Krystyna Madajczyk   Przedmiot zgłoszenia: Budowa wewnętrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.65.2024.BP

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 25.04.2024r.   Inwestor: Gmina Chełmno, ul. Dworcowa 5, 86-200 Chełmno   Przedmiot zgłoszenia: Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej w [...]

Zgłoszenie znak: AABŚ.A.6743.2.61.2024.SA

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 22.04.2024r.   Inwestor: Gmina Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno   Przedmiot zgłoszenia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami, [...]

Zgłoszenie znak AABŚ.A.6743.2.29.2024.JB

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy:   Zgłoszenia dokonano dnia 01.03.2024r.   Inwestor: Państwo Dorota i Józef Chodorowscy   Przedmiot zgłoszenia: Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, na działce [...]

metryczka