Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 820) starsze aktualności »Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2021”.

24.02.2021

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2021”.W dniach od 15 do 19 lutego br. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynne

12.02.2021

W dniach od 15 do 19 lutego br. Biuro Powiatowego Rzecznika Konsumentów będzie nieczynneInformacja o możliwości przyznania Pracodawcom środków z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy

29.01.2021

Informacja o możliwości przyznania Pracodawcom środków z KFS na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcyPowiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - NIECZYNNY

25.01.2021

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - NIECZYNNYInformacja o zwołaniu XVIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

22.01.2021

Informacja o zwołaniu XVIII sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoZawiadomienie o pracach geodezyjnych - wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych Małe Łunawy

18.01.2021

Zawiadomienie o pracach geodezyjnych - wznowienie znaków granicznych, wyznaczenie punktów granicznych Małe ŁunawyInformacja dotycząca skrócenia godzin pracy urzędu w dniu 31.12.2020 r.

28.12.2020

Informacja dotycząca skrócenia godzin pracy urzędu w dniu 31.12.2020 r.Informacja o zwołaniu XVII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

17.12.2020

Informacja o zwołaniu XVII sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoOgłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

04.12.2020

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowegoInformacja o rozstrzygnięciu konkursu – nieodpłatna pomoc prawna

26.11.2020

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu – nieodpłatna pomoc prawnaInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę gazociągu: obręb ewidencyjny nr 8, gmina Miasto Chełmno oraz obręb ewidencyjny Nowe Dobra, gmina Chełmno

23.11.2020

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowę gazociągu: obręb ewidencyjny nr 8, gmina Miasto Chełmno oraz obręb ewidencyjny Nowe Dobra, gmina ChełmnoInformacja o zwołaniu XVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

20.11.2020

Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoDnia 24 grudnia 2020 r. urząd będzie nieczynny

17.11.2020

Dnia 24 grudnia 2020 r. urząd będzie nieczynnyOtwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”

05.11.2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej „Prowadzenie placówki opiekuńczo – wychowawczej typu socjalizacyjnego na terenie powiatu chełmińskiego”Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”

05.11.2020

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej „Prowadzenie środowiskowego domu samopomocy w powiecie chełmińskim”Informacja o zamknięciu biura Powiatowego Rzecznika Konsumentów

04.11.2020

Informacja o zamknięciu biura Powiatowego Rzecznika KonsumentówZawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Lisewo, gm. Lisewo

29.10.2020

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego - obręb Lisewo, gm. LisewoOtwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnej

15.10.2020

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego a także edukacji prawnejInformacja o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

15.10.2020

Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoNowe zasady pracy urzędu w związku z jego zamknięciem dla interesantów

15.10.2020

Nowe zasady pracy urzędu w związku z jego zamknięciem dla interesantówAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 820) starsze aktualności »