Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 902) starsze aktualności »Informacja o zwołaniu XXVIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

12.08.2022

Informacja o zwołaniu XXVIII sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnych

26.07.2022

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu przyjęcia przebiegu granic działek ewidencyjnychInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie obudowy i podłączenia dwóch nowych studni w gminnej stacji wodociągowej, Podwiesk, gmina Chełmno

27.06.2022

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na wykonanie obudowy i podłączenia dwóch nowych studni w gminnej stacji wodociągowej, Podwiesk, gmina ChełmnoInformacja o zwołaniu XXVII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

23.06.2022

Informacja o zwołaniu XXVII sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoInformacja o wydaniu pozwolenia na inwestycję pn.: 'modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus'

20.06.2022

Informacja o wydaniu pozwolenia na inwestycję pn.: 'modernizacja odcinka drogi gminnej nr 060609C Papowo Biskupie - Storlus'XX edycja konkursu „Piękna Zagroda”

17.06.2022

XX edycja konkursu „Piękna Zagroda”Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę trzech farm fotowoltaicznych - obręb ewidencyjny nr 8, gmina Miasto Chełmno

19.05.2022

Informacja o wydaniu pozwolenia na budowę trzech farm fotowoltaicznych - obręb ewidencyjny nr 8, gmina Miasto ChełmnoWykaz dotacji udzielonych w roku 2022 z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Chełmińskiego

12.05.2022

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2022 z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu ChełmińskiegoNabór na trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”

12.05.2022

Nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach „Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim”Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego - obręb ewidencyjny Trzebiełuch, gmina Stolno

12.05.2022

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na rozbudowę i przebudowę budynku produkcyjno-magazynowego - obręb ewidencyjny Trzebiełuch, gmina StolnoInformacja o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.”

04.05.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2022 r.”Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Gorzuchowo, gmina Stolno

28.04.2022

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Gorzuchowo, gmina StolnoWynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022

28.04.2022

Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2022Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2022”:

28.04.2022

Wynik rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2022”:Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2022 r.”

28.04.2022

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2022 r.”Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”

27.04.2022

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2021”Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Nowe Dobra, gmina Chełmno

26.04.2022

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę naziemnej elektrowni fotowoltaicznej - obręb ewidencyjny Nowe Dobra, gmina ChełmnoBudowa instalacji fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową - obręb ewidencyjny Żygląd, gmina Papowo Biskupie

15.04.2022

Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz ze stacją transformatorową - obręb ewidencyjny Żygląd, gmina Papowo BiskupieInformacja o zwołaniu XXVI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

14.04.2022

Informacja o zwołaniu XXVI sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoInformacja o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 35, 86-200 Chełmno

31.03.2022

Informacja o ogłoszeniu konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Chełmnie, z siedzibą przy ul. Dominikańskiej 35, 86-200 ChełmnoAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 902) starsze aktualności »