Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 784) starsze aktualności »Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej

29.06.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnejNiskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowych

29.06.2020

Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla organizacji pozarządowychInformacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020

26.06.2020

Informacja o zmianie terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w roku 2020UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! 24.06.2020 weszła w życie Tarcza 4.0

24.06.2020

UWAGA PRZEDSIĘBIORCO! 24.06.2020 weszła w życie Tarcza 4.0Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjno-magazynowego i budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, Trzebiełuch, gmina Stolno

19.06.2020

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę budynku produkcyjno-magazynowego i budynku magazynowego wraz z infrastrukturą techniczną towarzyszącą, Trzebiełuch, gmina StolnoDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działal

12.06.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

12.06.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcyDofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

12.06.2020

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownikówInformacja o zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

10.06.2020

Informacja o zwołaniu XIII sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoZmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2020”.

28.05.2020

Zmiana terminu rozstrzygnięcia konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, pod nazwą: „Prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży w roku 2020”.Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Chełmnie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów w budynkach Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 oraz przy ul. Słowackiego 3

27.05.2020

Od 1 czerwca 2020 r. Starostwo Powiatowe w Chełmnie wznawia bezpośrednią obsługę interesantów w budynkach Starostwa Powiatowego w Chełmnie przy ul. Harcerskiej 1 oraz przy ul. Słowackiego 3Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.”

26.05.2020

Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2019.”Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – dane za 2019 rok.

26.05.2020

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – dane za 2019 rok.Informacja o przyjęciu regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności kulturalnej - CZŁOWIEK KULTURY

20.05.2020

Informacja o przyjęciu regulaminu przyznawania nagród Starosty Chełmińskiego dla osób wyróżniających się w działalności kulturalnej - CZŁOWIEK KULTURYDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publiczneg

14.05.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznegDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

14.05.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcyDofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

14.05.2020

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownikówDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego

30.04.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych lub podmiotów, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznegoDofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy

30.04.2020

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikro-przedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcyDofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracowników

30.04.2020

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną niezatrudniającego pracownikówAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 784) starsze aktualności »