Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 852) starsze aktualności »Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Starogród, gmina Chełmno

24.08.2021

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z części nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - Starogród, gmina ChełmnoAnaliza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – dane za I półrocze 2021 roku

19.07.2021

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – dane za I półrocze 2021 rokuAnaliza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – dane za 2020 rok.

19.07.2021

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg złożonych na dany ośrodek – dane za 2020 rok.Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. – II edycja”

15.07.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021 r. – II edycja”Powiatowy konkurs „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”

14.07.2021

Powiatowy konkurs „Produkt lokalny Powiatu Chełmińskiego”Nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach 'Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim'

21.06.2021

Nabór na trenera aktywności fizycznej w ramach 'Programu zapobiegania upadkom dla seniorów w województwie kujawsko-pomorskim'Zarządzenie Starosty Chełmińskiego w sprawie wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Chełmnie

17.06.2021

Zarządzenie Starosty Chełmińskiego w sprawie wznowienia bezpośredniej obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w ChełmnieInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych z myjnią samoobsługową i rozbudową parkingu oraz całą infrastrukturą towarzyszącą - obręb ewidencyjny nr 1, Chełmno

17.06.2021

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji paliw płynnych z myjnią samoobsługową i rozbudową parkingu oraz całą infrastrukturą towarzyszącą - obręb ewidencyjny nr 1, ChełmnoInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Trzebcz Królewski, gmina Kijewo Królewskie

17.06.2021

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o mocy poniżej 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Trzebcz Królewski, gmina Kijewo KrólewskieInformacja o zwołaniu XXI sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

16.06.2021

Informacja o zwołaniu XXI sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoInformacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Starogród, gmina Chełmno

31.05.2021

Informacja o zamiarze ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym - obręb Starogród, gmina ChełmnoOtwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja”

26.05.2021

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania „Działania na rzecz osób niepełnosprawnych w 2021r. – II edycja”Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społ

21.05.2021

Informacja publiczna o opracowaniu projektu uchwały Sejmiku zmieniającej uchwałę w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw oraz o konsultacjach społSprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”

21.05.2021

Sprawozdanie z realizacji „Programu Współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020”Wykaz dotacji udzielonych w roku 2021 z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu chełmińskiego

18.05.2021

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2021 z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie powiatu chełmińskiegoWykaz dotacji udzielonych w roku 2020 z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu Chełmińskiego

18.05.2021

Wykaz dotacji udzielonych w roku 2020 z budżetu powiatu na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków na terenie Powiatu ChełmińskiegoObwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego

14.05.2021

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiegoInformacja o zwołaniu XX sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

06.05.2021

Informacja o zwołaniu XX sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoInformacja o możliwości składania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. ”Ekologiczno – wędkarskie szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w Szkółce Wędkarskiej działającej przy Kole Miejskim Polskiego Związku Wędkarski

06.05.2021

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. ”Ekologiczno – wędkarskie szkolenie dzieci i młodzieży szkolnej w Szkółce Wędkarskiej działającej przy Kole Miejskim Polskiego Związku WędkarskiInformacja o możliwości składania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z Powiatu Chełmińskiego w zakresie wędkarstwa amatorskiego wraz z przygotowaniem bazy szkoleniowej”

06.05.2021

Informacja o możliwości składania uwag dotyczących oferty realizacji zadania publicznego pn. „Szkolenie dzieci i młodzieży z Powiatu Chełmińskiego w zakresie wędkarstwa amatorskiego wraz z przygotowaniem bazy szkoleniowej”Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 852) starsze aktualności »