Aktualności

Aktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1012) starsze aktualności »Informacja o zwołaniu III sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

18.07.2024

Informacja o zwołaniu III sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoZawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kamlarki gm. Lisewo

10.07.2024

Zawiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Kamlarki gm. LisewoAnaliza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg – dane za pierwsze pół roku 2024

09.07.2024

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg – dane za pierwsze pół roku 2024Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

08.07.2024

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczejInformacja o wydaniu Decyzji Nr 132/2024

04.07.2024

Informacja o wydaniu Decyzji Nr 132/2024 dot. budowy instalacji zbiornikowej gazu płynnego, na działce nr 4/2 w Tytlewie, gm. Lisewo.Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg – dane za drugie pół roku 2023

26.06.2024

Analiza statystyczna w zakresie średniej zdawalności osób szkolonych w ośrodkach szkolenia kierowców i liczby uwzględnionych skarg – dane za drugie pół roku 2023Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

26.06.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowiznyWykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

26.06.2024

Wykaz nieruchomości zabudowanej budynkiem administracyjno-biurowym, przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonegoInformacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w drugim przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

20.06.2024

Informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert w drugim przetargu publicznym na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomegoInformacja z otwarcia ofert w drugim przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

19.06.2024

Informacja z otwarcia ofert w drugim przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomegoInformacja o zwołaniu II sesji Rady Powiatu Chełmińskiego

13.06.2024

Informacja o zwołaniu II sesji Rady Powiatu ChełmińskiegoPieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe

10.06.2024

Pieniądze na inwestycje leśne lub zadrzewienioweInformacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2024 r. – II edycja”

06.06.2024

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu ofert organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadania „Wsparcie i promocja rodzicielstwa zastępczego w 2024 r. – II edycja”Zawaiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Nowawieś Chełmińska

03.06.2024

Zawaiadomienie o czynnościach podjętych w celu ustalenia przebiegu granic działek ewidencyjnych - Nowawieś ChełmińskaInformacja o wyniku III rokowań po przetargu ustnym nieograniczonym polegające na sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego aresztu śledczego

03.06.2024

Informacja o wyniku III rokowań po przetargu ustnym nieograniczonym polegające na sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem byłego aresztu śledczegoOgłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomego

03.06.2024

Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż składników rzeczowych majątku ruchomegoInformacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 110/2024

17.05.2024

Informacja o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę Nr 110/2024 dot. budowy farmy fotowoltaicznej na działce nr 167/2 w MalankowieSprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023

10.05.2024

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Powiatu Chełmińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2023Zmiany organizacyjne w Wydziale Komunikacji i Transportu - Rejestracja Pojazdów

08.05.2024

Zmiany organizacyjne w Wydziale Komunikacji i Transportu - Rejestracja PojazdówWykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

08.05.2024

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze darowiznyAktualności o pozycjach 1 - 20 (z 1012) starsze aktualności »