Wyznaczenie IDO

W związku z wejściem w życie w dniu 25.05.2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie  swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.Nr 119, str.1) informujemy, iż Inspektorem Ochrony Danych w jednostce jest Pani Katarzyna Katarzyna Henzler: e-mail: inspektor@cbi24.pl 

Inspektor Ochrony Danych (IOD) wykonuje zadania określone przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04), zwanym dalej „RODO”.

metryczka


Wytworzył: Marcin Sowiński (26 marca 2021)
Opublikował: Marcin Sowiński (31 marca 2021, 07:57:32)
Podmiot udostępniający: Zespół Szkół Centrum Kształcenia Zawodowego

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1515