PZON

PZON

PZON02

KARTA USŁUGI NR: PZON 02Orzekanie o stopniu niepełnosprawnościPODSTAWA PRAWNA - art. 3 , art. 4, art. 6 i 6b ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 27 sierpnia 1997 r. ((t.j. Dz. U. z [...]

PZON01

KARTA USŁUGI NR: PZON 01Orzekanie o niepełnosprawnościPODSTAWA PRAWNA - art. 4 a ust 1. i art. 6 i art. 6 b ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. [...]

metryczka