AABS28

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 28

Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

Wydanie zaświadczenia, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej


Zniesiony został obowiązek uzyskania zaświadczenia Starosty, celem przedstawienia go w kancelarii notarialnej.

Zgodnie z art. 37a ust. 1a ustawy z dnia o lasach (t.j. Dz.U.2022.672 ze zm.) okoliczności, czy sprzedawana nieruchomość objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją zatwierdzającą inwentaryzacje stanu lasu mogą być ustalone na podstawie oświadczenia sprzedającego złożonego pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Notariusz sporządzający umowę sprzedaży poucza sprzedającego o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia i zamieszcza o tym wzmiankę w akcie notarialnym.

Druki do pobrania:
- druk wniosku: POBIERZ (28kB) word

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (12 maja 2023)
Opublikował: Dariusz Banach (12 maja 2023, 14:17:41)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 187