AABS

AABS

AABS28

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 28Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaWydanie zaświadczenia, czy działka objęta jest uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją określającą zadania z zakresu gospodarki [...]

AABS27

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 27Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaZezwolenie na hodowanie/utrzymywanie charta/chartówlub mieszańca charta/mieszańców chartówDruki do pobrania:- druk wniosku: [...]

Wody Polskie

Zawiadamiamy, że z dniem 01.01.2018 r. na mocy ustawy Prawo wodne właściwym w sprawie pozwoleń wodnoprawnych stanie się Zarząd Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Sprawy wszczęte i nie zakończone do dnia 01.01.2018 [...]

AABS23

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 23Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaPRZYJĘCIE ZGŁOSZONEJ INSTALACJIPodstawa prawna:  - ustawa z dnia [...]

AABS22

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 22Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaPOZWOLENIE NA WPROWADZANIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZAPodstawa [...]

AABS21

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 21Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaZATWIERDZENIE DOKUMENTACJI GEOLOGICZNEJPodstawa prawna:  - ustawa [...]

AABS20

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 20Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCHPodstawa prawna:  - [...]

AABS19

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 19Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaKONCESJA NA WYDOBYWANIE KOPALIN ZE ZŁÓŻPodstawa prawna:  - [...]

AABS18

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 18Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNYPodstawa prawna: - ustawa z dnia 28 [...]

AABS15

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 15ZEZWOLENIE NA TRANSPORT ODPADÓWZawiadamiamy, że z dniem 24.01.2018 r. na mocy ustawy o odpadach właściwym w sprawie transportu odpadów jest marszałek województwa.Zgodnie z art. 49 ust. 1 ustawy o odpadach marszałek [...]

AABS14

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 14Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaZEZWOLENIE NA PROWADZENIE ZBIERANIA / PRZETWARZANIA ODPADÓWPodstawa [...]

AABS13

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 13Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaPOZWOLENIE NA WYTWARZANIE ODPADÓW (NIE DOTYCZY POZWOLENIA [...]

AABS10

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 10Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaPOZWOLENIE WODNOPRAWNEPodstawa prawna:– ustawa z dnia 18 lipca 2001 [...]

AABS26

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 26Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaZGŁOSZENIE ZAMIARU PRZYSTĄPIENIA DO WYKONYWANIA ROBÓT, [...]

AABS25

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 25Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaWYDAWANIE KART WĘDKARSKICHPodstawa prawna:- ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym,- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z [...]

AABS17

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 17Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaWYDAWANIE ZEZWOLEŃ NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓWPodstawa [...]

AABS16

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 16Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaREJESTRACJA/WYREJESTROWANIE ZWIERZĄT PODLEGAJĄCYCH OGRANICZENIOM [...]

AABS11

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 11Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i ŚrodowiskaRejestracja jachtówDruki do pobrania:Aktualne druki znajdują się na stronie Urzędu Morskiego w Szczecinie: [...]

metryczka