AABS23

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 23

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

PRZYJĘCIE ZGŁOSZONEJ INSTALACJIPodstawa prawna:
 - ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j.Dz.U.2017.519 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. informacja zawierająca następujące dane:
 - oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
 - adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji,
 - rodzaj i zakres prowadzonej działalności, w tym wielkość produkcji lub wielkość świadczonych usług,
 - czas funkcjonowania instalacji (dni tygodnia i godziny),
 - wielkość i rodzaj emisji,
 - opis stosowanych metod ograniczania wielkości emisji,
 - informację, czy stopień ograniczania wielkości emisji jest zgodny z obowiązującymi przepisami;
2. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa – 120 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - w ciągu 30 dni.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska;
 - nr pokoju: 21;
 - nr telefonu: 56 677 24 20;
 - godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 –15.30, wtorek: 7.30-16.30, piątek: 7.30-14.30;
 - godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.45 -14.45, wtorek: 7.45 -15.45, piątek: 7.45 – 13.45.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji negatywnej.

Uwagi:
Do rozpoczęcia eksploatacji instalacji można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (11 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (11 października 2017, 14:22:43)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2023, 11:59:00)
Zmieniono: zmiana numeru konta Urzędu Miasta Chełmno

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 869