AABS20

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 20

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

ZATWIERDZENIE PROJEKTU ROBÓT GEOLOGICZNYCH


Podstawa prawna:
 - ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t.j.Dz.U.2016.1131 z późn. zm.);
 - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskanie koncesji (Dz.U.2011.288.1696).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek;
2. załączniki:
 - projekt robót geologicznych (2 egzemplarze);
3. dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa – 10 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - w ciągu miesiąca,
 - w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do wyż. wym. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności np. uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska;
 - nr pokoju: 21;
 - nr telefonu: 56 677 24 20;
 - godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 –15.30, wtorek: 7.30-16.30, piątek: 7.30-14.30;
 - godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.45 -14.45, wtorek: 7.45 -15.45, piątek: 7.45 – 13.45.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwagi:
W przypadku robót geologicznych obejmujących wiercenia w celu wykorzystywania ciepła Ziemi, projekt robót geologicznych podlega zgłoszeniu. Jeżeli projekt nie odpowiada wymaganiom określonym w przepisach prawa lub sposób wykonywania zamierzonych robót zagraża środowisku, organ administracji geologicznej zgłasza do niego sprzeciw w drodze decyzji. Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (11 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (11 października 2017, 14:16:16)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2023, 12:00:29)
Zmieniono: zmiana numeru konta Urzędu Miasta Chełmno

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 808