AABS18

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 18

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

ZMIANA LASU NA UŻYTEK ROLNY


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j.Dz.U.2017.788 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:
1. wniosek wraz z uzasadnieniem;
2. załączniki:
 - kopia mapy ewidencyjnej;
 - dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
Opłata skarbowa – 10 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - w ciągu miesiąca,
 - w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do wyż. wym. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności np. uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska;
 - nr pokoju: 21;
 - nr telefonu: 56 677 24 20;
 - godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.30 –15.30, wtorek: 7.30-16.30, piątek: 7.30-14.30;
 - godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa, czwartek: 7.45 -14.45, wtorek: 7.45 -15.45, piątek: 7.45 – 13.45.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu, za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Jolanta Janiszewska (11 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (11 października 2017, 14:13:01)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2023, 11:54:34)
Zmieniono: zmiana numeru konta Urzędu Miasta Chełmno

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 786