AABS10

KARTA USŁUGI NR: AABŚ 10

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska

POZWOLENIE WODNOPRAWNE


Podstawa prawna:
– ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn. z 2012 r., Dz. U. poz. 145).

Wymagane dokumenty:
1) wniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego;
2) załączniki:
– operat wodnoprawny (2 egz) w formie papierowej oraz na nośniku CD,
– decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów jest ona wymagana, jeżeli decyzja nie jest wymagana - wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
– opis prowadzenia działalności w języku nietechnicznym;
3) dowód wniesienia opłaty skarbowej.

Opłaty:
opłata skarbowa - 217 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub przelewem na konto Urzędu Miasta Chełmna:
UWAGA - NOWE KONTO
45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
– w ciągu miesiąca,
– w sprawach szczególnie skomplikowanych do 2 miesięcy.
Do wyż. wym. terminów nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności np. uzyskania opinii i uzgodnień innych organów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Wydział Administracji Architektoniczno-Budowlanej i Środowiska.
adres: ul. Harcerska 1, pokój nr: 21.
nr telefonu: 56 677 24 20.
godziny pracy: poniedziałek, środa, czwartek: 7:30 -15:30, wtorek: 7:30-16:30, piątek 7:30-14:30;
godziny otwarcia kasy: poniedziałek, środa., czwartek: 7:45 -14:45, wtorek: 7:45 -15:45, piątek: 7:45 – 13:45.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie do dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej.

Druki do pobrania:
1. Druk wniosku o wydanie pozwolenia wodnoprawnego: POBIERZ (63kB) plik

metryczka


Wytworzył: Monika Felsmann-Rybka (15 września 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (15 września 2017, 14:13:13)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (2 stycznia 2023, 11:58:23)
Zmieniono: zmiana numeru konta Urzędu Miasta Chełmno

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 621