GKN18

KARTA USŁUGI NR: GKN 18

Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.pl
Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

WYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI UŻYTKÓW ROLNYCH

Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1161).
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
Wniosek
Do wniosku należy dołączyć:
 - decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu lub wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
 - projekt zagospodarowania działki lub terenu w skali 1:500 z bilansem powierzchni,
 - bilans gruntów przeznaczonych do wyłączenia według użytków i klas bonitacyjnych.

Opłaty:
Zwolnione na podstawie pkt. 44, ppkt. 3, III części załącznika wskazanego w art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1827 ze zm.).

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni. Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - ul. Słowackiego 3, 86-200 Chełmno,
 - Nr pokoju: 3,
 - Nr telefonu: (56) 677–24–54,
 - Godziny pracy: pon., śr., czw.: 7:30–15:30, wt.: 7:30–16:30 i pt.: 7:30–14:30,

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Anna Jaruszewska (14 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 13:31:13)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1370