GKN

GKN

GKN21

KARTA USŁUGI NR: GKN 21Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiZWROT NIERUCHOMOŚCI WYWŁASZCZONYCHPodstawa prawna:  - Ustawa z dnia [...]

GKN19

KARTA USŁUGI NR: GKN 19Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiZAŚWIADCZENIE Podstawa prawna:  - Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o [...]

GKN18

KARTA USŁUGI NR: GKN 18Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiWYŁĄCZENIE Z PRODUKCJI UŻYTKÓW ROLNYCHPodstawa prawna:  - Ustawa z [...]

GKN17

KARTA USŁUGI NR: GKN 17Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiZMIANA STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO [...]

GKN16

KARTA USŁUGI NR: GKN 16Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiAKTUALIZACJA OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO [...]

GKN15

KARTA USŁUGI NR: GKN 15Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiZWROT DZIAŁKI POD BUDYNKAMI Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO [...]

GKN14

KARTA USŁUGI NR: GKN 14Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiNIEODPŁATNE PRZYZNANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI GRUNTU BĄDŹ DZIAŁKI [...]

GKN13

KARTA USŁUGI NR: GKN 13Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiPRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI [...]

GKN03

KARTA USŁUGI NR: GKN 03Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiPRZEPROWADZENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW ROLNYCHPodstawa prawna:  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;  - [...]

GKN02

KARTA USŁUGI NR: GKN 02Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiWYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ O POSIADANIU GOSPODARSTWA ROLNEGO Podstawa prawna:  - Ustawa z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego; - [...]

GKN01

KARTA USŁUGI NR: GKN 01Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki NieruchomościamiUDOSTĘPNIANIE MATERIAŁÓW PAŃSTWOWEGO ZASOBUGEODEZYJNEGO I KARTOGRAFICZNEGOPodstawa prawna:  - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i [...]

GKN12

KARTA USŁUGI NR: GKN 12UZGODNIENIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DLA POWIATU CHEŁMIŃSKIEGOPodstawa prawna: - ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;- Zarządzenie nr 21/2016 Starosty Chełmińskiego z dnia 31.08.2016 r. w [...]

metryczka