GKN17

KARTA USŁUGI NR: GKN 17

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

ZMIANA STAWKI PROCENTOWEJ OPŁATY ROCZNEJ Z TYTUŁU UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 344 ze zm.).

Wymagane dokumenty:
 - Wniosek o dokonanie zmiany stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni. Załatwienie sprawy kończy się zmianą stawki procentowej opłaty rocznej oraz ofertą przyjęcia jej nowej wysokości.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Nr pokoju: 108,
 - Nr telefonu: (56) 677–24–54 lub 533 322 296

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu.

metryczka


Wytworzył: Anna Jaruszewska (14 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 13:29:39)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (28 czerwca 2024, 09:05:07)
Zmieniono: aktualizacja karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 701