GKN15

KARTA USŁUGI NR: GKN 15

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

ZWROT DZIAŁKI POD BUDYNKAMI Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 24 lutego 1989 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników indywidualnych i członków ich rodzin oraz o zmianie ustawy o podatku rolnym (tekst jedn. Dz. U. Nr 10, poz. 53)
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
Do wniosku należy dołączyć:
 - decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa w zamian za świadczenie emerytalne lub rentowe,
 - dokument stwierdzający własność budynków znajdujących się na działce.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni. Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Nr pokoju: 108,
 - Nr telefonu: (56) 677–24–54 lub 533 322 296

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


metryczka


Wytworzył: Anna Jaruszewska (14 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 13:23:01)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (28 czerwca 2024, 09:02:17)
Zmieniono: aktualizacja karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 758