GKN14

KARTA USŁUGI NR: GKN 14

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

NIEODPŁATNE PRZYZNANIE NA WŁASNOŚĆ DZIAŁKI GRUNTU BĄDŹ DZIAŁKI OBEJMUJĄCEJ BUDYNKI, W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ LOKAL MIESZKALNY I POMIESZCZENIA GOSPODARSKIE Z TYTUŁU PRZEKAZANIA GOSPODARSTWA ROLNEGO PAŃSTWU


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn. Dz. U. z 2024r., poz. 90)
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572)

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek
Do wniosku należy dołączyć:
 - decyzję o przekazaniu gospodarstwa rolnego na rzecz Państwa w zamian za świadczenie emerytalne lub rentowe.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
30 dni. Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Nr pokoju: 108,
 - Nr telefonu: (56) 677–24–54 lub 533 322 296

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.


metryczka


Wytworzył: Anna Jaruszewska (14 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 13:21:27)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (28 czerwca 2024, 09:00:58)
Zmieniono: aktualizacja karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 799