GKN13

KARTA USŁUGI NR: GKN 13

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz.U. z 2019 r. poz. 1314),
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2024 r. poz. 572).

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek - pobierz druk wniosku (12kB) word
Do wniosku należy dołączyć:
 - odpis księgi wieczystej.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Około 4 miesięcy. Załatwienie sprawy kończy się decyzją administracyjną.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 - Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami,
 - Nr pokoju: 108,
 - Nr telefonu: (56) 677–24–54, lub 533 322 296

Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Anna Jaruszewska (14 maja 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (15 maja 2018, 13:19:24)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (28 czerwca 2024, 08:59:23)
Zmieniono: aktualizacja karty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 947