GKN03

KARTA USŁUGI NR: GKN 03

Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami

PRZEPROWADZENIE GLEBOZNAWCZEJ KLASYFIKACJI GRUNTÓW ROLNYCH


Podstawa prawna:
 - Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne;
 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie klasyfikacji gruntów;
 - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 - Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:
 - Wniosek o przeprowadzenie gleboznawczej klasyfikacji gruntów.

Opłaty:
 - Opłata skarbowa w wysokości 10 zł od wydania decyzji.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 - Do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych 60 dni.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
 Wydział Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami
 Obsługa Interesanta - pokój nr 106
 Nr telefonu: (56) 677-24-16

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Bydgoszczy za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

metryczka


Wytworzył: Magdalena Szczęch-Łepek (24 stycznia 2018)
Opublikował: Dariusz Banach (26 stycznia 2018, 11:03:34)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 kwietnia 2023, 11:26:46)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1029