KT-R-7

KARTA USŁUGI NR KT-R-7

Wydział Komunikacji i Transportu

DOKONANIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY
LUB DO ZASILANIA GAZEM


Wymagane dokumenty:
1. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia przyczepy:
 – dowód rejestracyjny,
 – zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu.

2. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do zasilania gazem:
 – dowód rejestracyjny,
 – wyciąg ze świadectwa homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej pojazd do zasilania gazem,
 – faktura lub rachunek za montaż w/w instalacji.

Opłaty:
 Nie podlega opłacie.

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
 Niezwłocznie, pod warunkiem przedłożenia wszystkich wymaganych dokumentów.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
- Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
- Nr telefonu: (56) 677-24-57; 677-24-22, 677-24-61
- e-mail: rejestracja@powiat-chelmno.pl komunikacja@powiat-chelmno.pl

Tryb odwoławczy:
 Brak.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
- rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie homologacji sposobu montażu instalacji przystosowującej dany typ pojazdu do zasilania gazem.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:39:16)

Ostatnia zmiana: Dariusz Banach (18 kwietnia 2023, 11:11:54)
Zmieniono: aktualizacja treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1015