KT

KT

KT-T-5

KARTA USŁUGI NR: KT-T-5Wydział Komunikacji i TransportuZEZWOLENIE NA WYKONYWANIE REGULARNYCH / REGULARNYCH SPECJALNYCH PRZEWOZÓW OSÓB W KRAJOWYM TRANSPORCIE DROGOWYMDruki do pobrania:Wniosek (DOC): [...]

KT-T-4

KARTA USŁUGI NR: KT-T-4Wydział Komunikacji i TransportuLICENCJA NA WYKONYWANIE KRAJOWEGO TRANSPORTU DROGOWEGO OSÓB:- SAMOCHODEM OSOBOWYM- POJAZDEM SAMOCHODOWYM PRZEZNACZONYM KONSTRUKCYJNIE DO PRZEWOZU POWYŻEJ 7 OSÓB I NIE WIĘCEJ NIŻ 9 OSÓB [...]

KT-T-3

KARTA USŁUGI NR: KT-T-3Wydział Komunikacji i TransportuLICENCJA NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO W ZAKRESIE POŚREDNICTWA PRZY PRZEWOZIE RZECZYWymagane dokumenty:(wzory druków dostępne do pobrania wraz z wnioskiem o wydanie licencji):1. [...]

KT-T-2

KARTA USŁUGI NR: KT-T-2Wydział Komunikacji i TransportuZAŚWIADCZENIE NA KRAJOWE PRZEWOZY DROGOWE NA POTRZEBY WŁASNEWymagane dokumenty:(wzory druków dostępne do pobrania wraz z wnioskiem o wydanie zaświadczenia):1. oświadczenie o spełnianiu [...]

KT-T-1

KARTA USŁUGI NR: KT-T-1Wydział Komunikacji i TransportuZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO OSÓB LUB RZECZYWymagane dokumenty (wzory oświadczeń dostępne do pobrania wraz z wnioskiem o wydanie zezwolenia):1. Oświadczenie [...]

KT-R-5

KARTA USŁUGI NR: KT-R-5Wydział Komunikacji i TransportuWYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKAWymagane dokumenty: - Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika1. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi [...]

KT-R-1

KARTA USŁUGI NR: KT-R-1Wydział Komunikacji i TransportuREJESTRACJA POJAZDUWymagane dokumenty:1. Pojazd nowy, zakupiony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:1) wniosek właściciela pojazdu,2) dowód własności pojazdu,3) świadectwo zgodności WE [...]

KT-R-4

KARTA USŁUGI NR: KT-R-4  Wydział Komunikacji i TransportuCZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHUWycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:– samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;– ciągniki [...]

KT26

KARTA USŁUGI NR: KT 26Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB POZWOLENIA CZASOWEGOPodstawa prawna: – ustawa z dnia [...]

KT-R-7

KARTA USŁUGI NR KT-R-7Wydział Komunikacji i TransportuDOKONANIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPY LUB DO ZASILANIA GAZEMWymagane dokumenty:1. Dokonanie adnotacji o przystosowaniu pojazdu do ciągnięcia [...]

KT23

KARTA USŁUGI NR: KT 23Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuWYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKAPodstawa prawna:– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 [...]

KT-R-6

KARTA USŁUGI NR: KT-R-6Wydział Komunikacji i TransportuWYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY (TABLIC) REJESTRACYJNEJWymagane dokumenty:Właściciel pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w [...]

KT20

KARTA USŁUGI NR: KT 20Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuWYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ, NOWYCH NALEPEK LEGALIZACYJNYCH,NALEPEK NA TABLICE TYMCZASOWEPodstawa [...]

KT-R-3

KARTA USŁUGI NR: KT-R-3Wydział Komunikacji i TransportuZAWIADOMIENIE O NABYCIU / ZBYCIU POJAZDUUWAGA!Zawiadomienie o nabyciu można dokonać jedynie dla pojazdów nabytych do dnia 31.12.2023 r.Wymagane dokumenty:1) wniosek – zawiadomienie o [...]

KT-R-2

KARTA USŁUGI NR: KT-R-2Wydział Komunikacji i TransportuWYREJESTROWANIE POJAZDUWymagane dokumenty:1) Demontaż pojazdu:- wniosek- zaświadczenie o demontażu pojazdu, zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu [...]

KT16

KARTA USŁUGI NR: KT 16Wydział Komunikacji i TransportuUZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI SZKOLENIA KIEROWCÓWPodstawa prawna:  - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami, [...]

KT14a

KARTA USŁUGI NR: KT 14aWydział Komunikacji i TransportuDOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓWi WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓWPodstawa prawna:  - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących [...]

KT14

KARTA USŁUGI NR: KT 14Wydział Komunikacji i TransportuDOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓWI WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORAPodstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami - rozporządzenie [...]

KT12

KARTA USŁUGI NR: KT 12Wydział Komunikacji i TransportuPRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIAZE SPRAWDZENIEM KWALIFIKACJIPodstawa prawna:  - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami, - rozporządzenie Ministra [...]

KT11

KARTA USŁUGI NR: KT 11Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuPRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIABEZ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJIPodstawa prawna:  - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami- rozporządzenie [...]

KT10

KARTA USŁUGI NR: KT 10Wydział Komunikacji i TransportuZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDYZE SPRAWDZENIEM KWALIFIKACJIPodstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami, - rozporządzenie Ministra Transportu, [...]

KT09

KARTA USŁUGI NR: KT 09Wydział Komunikacji i TransportuZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDYBEZ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJIPodstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami - rozporządzenie Ministra Transportu, [...]

KT06

KARTA USŁUGI NR: KT 06Wydział Komunikacji i TransportuWYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDYPodstawa prawna:  - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami, - rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa [...]

KT13

KARTA USŁUGI NR: KT 13Wydział Komunikacji i TransportuWYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACHPodstawa prawna: - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o [...]

KT05

KARTA USŁUGI NR: KT 05Wydział Komunikacji i TransportuDOKONYWANIE W PRAWIE JAZDY WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB SZKOLENIA OKRESOWEGOPodstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,- [...]

KT04

KARTA USŁUGI NR: KT 04Wydział Komunikacji i TransportuWYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDYPodstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 [...]

KT03

KARTA USŁUGI NR: KT 03Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuWYMIANA WOJSKOWEGO DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEMPodstawa [...]

KT02

KARTA USŁUGI NR: KT 02Wydział Komunikacji i TransportuWYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDYPodstawa prawna:- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego [...]

KT01a

KARTA USŁUGI NR: KT 01aWydział Komunikacji i TransportuPROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘPodstawa prawna:- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa  z dnia 24 lutego [...]

KT01

KARTA USŁUGI NR: KT 01Wydział Komunikacji i TransportuWYDANIE PRAWA JAZDY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM UPRAWNIEŃPodstawa prawna:- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,- rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa [...]

metryczka