KT

KT

KT-R-5

KARTA USŁUGI NR: KT-R-5Wydział Komunikacji i TransportuWYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKAWymagane dokumenty: - Wniosek o wydanie dowodu rejestracyjnego lub jego wtórnika1. W przypadku wymiany dowodu rejestracyjnego z uwagi [...]

KT-R-1

KARTA USŁUGI NR: KT-R-1Wydział Komunikacji i TransportuREJESTRACJA POJAZDUWymagane dokumenty:1. Pojazd nowy, zakupiony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej:1) wniosek właściciela pojazdu,2) dowód własności pojazdu,3) świadectwo zgodności WE [...]

KT-R-4

KARTA USŁUGI NR: KT-R-4  Wydział Komunikacji i TransportuCZASOWE WYCOFANIE POJAZDU Z RUCHUWycofaniu czasowemu podlegają zarejestrowane:– samochody ciężarowe i przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 t;– ciągniki [...]

KT26

KARTA USŁUGI NR: KT 26Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuZWROT ZATRZYMANEGO DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB POZWOLENIA CZASOWEGOPodstawa prawna: – ustawa z dnia [...]

KT24

KARTA USŁUGI NR: KT 24Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuDOKONANIE ADNOTACJI O PRZYSTOSOWANIU POJAZDU DO CIĄGNIĘCIA PRZYCZEPYLUB DO ZASILANIA GAZEMPodstawa [...]

KT23

KARTA USŁUGI NR: KT 23Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuWYMIANA DOWODU REJESTRACYJNEGO LUB WYDANIE JEGO WTÓRNIKAPodstawa prawna:– ustawa z dnia 20 czerwca 1997 [...]

KT22

KARTA USŁUGI NR: KT 22Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuWYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY(TABLIC) REJESTRACYJNEJPodstawa [...]

KT20

KARTA USŁUGI NR: KT 20Starostwo Powiatowe w Chełmnie86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuWYDANIE WTÓRNIKA NALEPKI KONTROLNEJ, NOWYCH NALEPEK LEGALIZACYJNYCH,NALEPEK NA TABLICE TYMCZASOWEPodstawa [...]

KT-R-3

KARTA USŁUGI NR: KT-R-3Wydział Komunikacji i TransportuZAWIADOMIENIE O NABYCIU / ZBYCIU POJAZDUWymagane dokumenty:1) wniosek – zawiadomienie o nabyciu / zbyciu pojazdu,2) kopia dokumentu, na podstawie którego przeniesiono własność pojazdu [...]

KT-R-2

KARTA USŁUGI NR: KT-R-2Wydział Komunikacji i TransportuWYREJESTROWANIE POJAZDUWymagane dokumenty:1) Demontaż pojazdu:- wniosek- zaświadczenie o demontażu pojazdu, zaświadczenia o przyjęciu niekompletnego pojazdu albo równoważnego dokumentu [...]

KT16

KARTA USŁUGI NR: KT 16Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuUZYSKANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW PROWADZĄCYCH OŚRODKI [...]

KT14a

KARTA USŁUGI NR: KT 14aStarostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuDOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI WYKŁADOWCÓWi WYDAWANIE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE DO [...]

KT14

KARTA USŁUGI NR: KT 14Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuDOKONYWANIE WPISU DO EWIDENCJI INSTRUKTORÓWI WYDAWANIE LEGITYMACJI INSTRUKTORAPodstawa [...]

KT12

KARTA USŁUGI NR: KT 12Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuPRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIAZE SPRAWDZENIEM KWALIFIKACJIPodstawa prawna: [...]

KT11

KARTA USŁUGI NR: KT 11Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuPRZYWRÓCENIE COFNIĘTEGO UPRAWNIENIABEZ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJIPodstawa prawna: [...]

KT10

KARTA USŁUGI NR: KT 10Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDYZE SPRAWDZENIEM KWALIFIKACJIPodstawa prawna:  - [...]

KT09

KARTA USŁUGI NR: KT 09Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDYBEZ SPRAWDZENIA KWALIFIKACJIPodstawa prawna:  - [...]

KT06

KARTA USŁUGI NR: KT 06Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuWYDANIE MIĘDZYNARODOWEGO PRAWA JAZDYPodstawa prawna:  - ustawa z dnia 5 stycznia [...]

KT13

KARTA USŁUGI NR: KT 13Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plWydział Komunikacji i TransportuWYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACHPodstawa prawna: - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 [...]

KT05

KARTA USŁUGI NR: KT 05Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuDOKONYWANIE W PRAWIE JAZDY WPISU POTWIERDZAJĄCEGO UZYSKANIE KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ LUB [...]

KT04

KARTA USŁUGI NR: KT 04Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuWYMIANA ZAGRANICZNEGO PRAWA JAZDYPodstawa prawna: - ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o [...]

KT03

KARTA USŁUGI NR: KT 03Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuWYMIANA WOJSKOWEGO DOKUMENTU STWIERDZAJĄCEGO UPRAWNIENIE DO KIEROWANIA POJAZDEMPodstawa [...]

KT02

KARTA USŁUGI NR: KT 02Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuWYDANIE WTÓRNIKA PRAWA JAZDYPodstawa prawna:- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o [...]

KT01a

KARTA USŁUGI NR: KT 01aStarostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuPROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘPodstawa prawna:- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o [...]

KT01

KARTA USŁUGI NR: KT 01Starostwo Powiatowe w Chełmnie, 86-200 Chełmno, ul. Harcerska 1, www.powiat-chelmno.plNazwa wydziału: Wydział Komunikacji i TransportuWYDANIE PRAWA JAZDY W ZWIĄZKU Z ROZSZERZENIEM UPRAWNIEŃPodstawa prawna:- ustawa z dnia [...]

metryczka