KT-R-6

KARTA USŁUGI NR: KT-R-6

Wydział Komunikacji i Transportu

WYMIANA TABLIC REJESTRACYJNYCH ORAZ WYDANIE WTÓRNIKA TABLICY (TABLIC) REJESTRACYJNEJ

Wymagane dokumenty:
Właściciel pojazdu jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia utraty albo zniszczenia tablic (tablicy) rejestracyjnych, złożyć do organu rejestrującego wniosek o wydanie wtórnika tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz:
1) złożyć oświadczenie o utracie tablic (tablicy) rejestracyjnych - w przypadku ich utraty;
2) oddać zniszczone tablice (tablicę) rejestracyjne - w przypadku ich zniszczenia.

Opłaty:
1) Za wydanie tablic rejestracyjnych pobiera się następujące opłaty:
 – samochodowe..........................80,00 zł,
 – motocyklowe, ciągnikowe ......40,00 zł,
 – tablica do przyczepy .............. 40,00 zł,
 – motorowerowe.........................30,00 zł,
 – zabytkowe samochodowe.........100,00 zł,
 – zabytkowe motocyklowe..........50,00 zł.
2) Opłata za wydanie kompletu nalepek legalizacyjnych: 12,50 zł.

Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:

BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno

49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni od daty złożenia wniosku o wtórnik tablic/tablicy z zachowaniem dotychczasowego numeru rej.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
– Wydział Komunikacji i Transportu
– Nr telefonu: (56) 677-24-57, 677-24-22, 677-24-61
– e-mail: rejestracja@powiat-chelmno.pl komunikacja@powiat-chelmno.pl

Tryb odwoławczy:
 Brak.

Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie rejestracji i oznaczania pojazdów, wymagań dla tablic rejestracyjnych oraz wzorów innych dokumentów związanych z rejestracją pojazdów,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 sierpnia 2022 r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach,
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego i zalegalizowanych tablic (tablicy) rejestracyjnych oraz ich wtórników


metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 14:34:07)

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (3 lipca 2023, 13:23:32)
Zmieniono: aktualizacja podstawy prawnej - usunięcie opłaty ewidencyjnej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1194