KT10

KARTA USŁUGI NR: KT 10

Wydział Komunikacji i Transportu

ZWROT ZATRZYMANEGO PRAWA JAZDY
ZE SPRAWDZENIEM KWALIFIKACJIPodstawa prawna:
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 - rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 11 stycznia 2013 r., w sprawie wysokości opłat za wydanie dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami,
 - ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego,
  - ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek o zwrot zatrzymanego prawa jazdy,
2. do wniosku należy dołączyć:
 a) orzeczenia: lekarskie i psychologiczne, jeżeli są wymagane.
 b) fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, jeżeli jest wymagana,
 c) dowód uiszczenia opłaty.
3. do wglądu: dowód osobisty,

Opłaty:
W przypadku, gdy zwrot prawa jazdy wiąże się z koniecznością zamówienia nowego dokumentu:
 - za wydanie prawa jazdy - 100 zł.


Opłatę wnosi się w kasie Starostwa
lub na konto Starostwa Powiatowego w Chełmnie:
BS BRODNICA O/ŚWIECIE n/WISŁĄ
Oddział Operacyjny 86-200 Chełmno
49 9484 1163 2726 0753 0764 0001


Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.:7:30 – 16:30 , pt. 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem Starosty Chełmińskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Uwagi:
Kierowca ubiegający się o zwrot zatrzymanego prawa jazdy, którego był pozbawiony na okres przekraczający 1 rok, podlega kontrolnemu sprawdzeniu kwalifikacji.
Przed przystąpieniem do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji celem otrzymania profilu kandydata na kierowcę (PKK), z którym należy udać się do Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w celu umówienia się na egzamin.

metryczka


Wytworzył: Dariusz Banach (31 października 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (31 października 2017, 11:03:34)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (24 sierpnia 2023, 08:49:32)
Zmieniono: likwidacja opłaty ewidencyjnej, aktualizacja danych adresowych i podstaw prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 834