KT13

KARTA USŁUGI NR: KT 13

Wydział Komunikacji i Transportu

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O POSIADANYCH UPRAWNIENIACH


Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
- ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. - o kierujących pojazdami,
- ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wymagane dokumenty:
1. wniosek,
2. dowód uiszczenia opłaty,
3. do wglądu: dowód osobisty, prawo jazdy.

Opłaty:
Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia – 17 zł.
Opłatę wnosi się w kasie Starostwa lub na konto Urzędu Miasta Chełmna:

45 1160 2202 0000 0005 1465 2118

Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, nie później niż 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Odpowiedzialność za załatwienie sprawy:
Nazwa wydziału: Wydział Komunikacji i Transportu
Nr pokoju: 111
Nr telefonu: (56) 677 24 15, 533 322 295
e-mail: prawajazdy@powiat-chelmno.pl
Godziny pracy: pn., śr., czw.: 7:30 – 15:30, wt.:7:30 – 16:30 , pt. 7:30 – 14:30

Tryb odwoławczy:
Zażalenie na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu za pośrednictwem starosty chełmińskiego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia.

Uwagi:
Zaświadczenie wydaje się na wniosek, w przypadku gdy przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego, bądź ze względu na interes prawny strony w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

metryczka


Wytworzył: Krystyna Krymska (15 września 2017)
Opublikował: Dariusz Banach (15 września 2017, 13:09:41)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: Dorota Beska (24 sierpnia 2023, 08:58:18)
Zmieniono: aktualizacja danych adresowych i podstaw prawnych

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 941