Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowisko Specjalisty do spraw wsparcia rodziny i pieczy zastępczej w ramach projektu „Rodzina w Centrum 3”

                                                                      [...]

Informacja o wyniku naboru - psycholog

Chełmno, dnia 1.08.2018r.Informacja o zatrudnieniu po przeprowadzonym naborze uzupełniającym na stanowiska pracy do realizacji projektu: „Efektywne rozwiązania dzięki wspólnym działaniom – testowanie modelu wsparcia” [...]

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - głównej/ego księgowej/go w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmnie

Chełmno, dnia 17.01.2012r.          INFORMACJA      W wyniku ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: główna księgowa PCPR w Chełmnie, Komisja Rekrutacyjna wybrała [...]

metryczka