zamówienie na:

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.5.2020.KŻ
wartość: Poniżej 214 000 euro
termin składania ofert: 30 grudnia 2020  11:00
przyczyna unieważnienia: Przyczyna unieważnienia postępowania została podana poniżej, jako oddzielny plik do pobrania. 
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. (62kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (56kB) pdf
Chełmno, 18.12.2020 r.


POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
"Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej, dotyczącej rozbudowy drogi powiatowej nr 1627C Unisław - Żygląd"

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 18.12.2020 r. pod numerem 768848-N-2020.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF:  POBIERZ (1133kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (556kB) pdf
Uwaga! W dniu 22.12.2020 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ. Treść zapytań i wyjaśnień jest dostępna poniżej:
Wyjaśnienia treści SIWZ - BIP.pdf (168kB) pdf

Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (34kB) word
Załącznik nr 2 do SIWZ - Wykaz wykonanych usług.doc (37kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Wykaz osób.doc (41kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Formularz ofertowy.doc (73kB) word
Załącznik nr 5.1 do SIWZ - Zakres planowanego przedsięwzięcia.pdf (154kB) pdf
Załącznik nr 5.2 do SIWZ - Lokalizacja planowanego przedsięwzięcia.pdf (400kB) pdf
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (262kB) pdf
Załącznik nr 7 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (40kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Proponowana forma zobowiązania.doc (49kB) word
Załącznik nr 9 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (36kB) word


Postępowanie zatwierdził w dniu 18.12.2020 r.:
Zdzisław Gamański
Starosta Chełmiński

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (18 grudnia 2020, 13:40:52)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (30 grudnia 2020, 13:46:57)
Zmieniono: Dodano informację o unieważnieniu postępowania.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 131