zamówienie na:

„Ścieżki rowerowe w powiecie chełmińskim” - przetarg 3

zamawiający: POWIAT CHEŁMIŃSKI
tryb zamówienia: PRZETARG NIEOGRANICZONY
nr sprawy: PZD.272.6.2019.KŻ
wartość: Poniżej 5 548 000 euro
termin składania ofert: 24 października 2019  10:00
wynik postępowania: Z uwagi na obszerność danych wyniki postępowania dla poszczególnych części przedmiotu zamówienia dostępne są poniżej, jako odrębne pliki do pobrania. Umowa na realizację części nr 1 przedmiotu zamówienia została podpisana w dniu 20.02.2020 r., natomiast umowa na realizację części nr 2 przedmiotu zamówienia została podpisana w dniu 19.02.2020 r. 




UWAGA! W dniu 10.01.2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację części nr 2 przedmiotu zamówienia - Wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie dróg powiatowych o budowę ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław, na odcinku od km 3+000 do km 14+765.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację cześci nr 2 przedmiotu zamówienia w postępowaniu - nr sprawy PZD.272.6.2019.KŻ (81kB) pdf


UWAGA! W dniu 22.11.2019 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na realizację części nr 1 przedmiotu zamówienia - Wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie dróg powiatowych o budowę ścieżki pieszo - rowerowej relacji Chełmno - Unisław, na odcinku od km 0+000 do km 3+000 oraz wykonanie robót budowlanych, polegających na rozbudowie drogi powiatowej o budowę ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Podwiesk, wzdłuż drogi powiatowej nr 1621C Chełmno - Mniszek.
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na realizację cześci nr 1 przedmiotu zamówienia w postępowaniu - nr sprawy PZD.272.6.2019.KŻ (83kB) pdf


UWAGA! W dniu 31.10.2019 r. unieważniono postępowanie w zakresie dotyczącym części nr 3 przedmiotu zamówienia - Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na rozbudowie drogi powiatowej o budowę ścieżki pieszo - rowerowej na odcinku Dorposz Szlachecki - Kijewo Królewskie, wzdłuż drogi powiatowej nr 1604C Chełmno - Nawra.
Zawiadomienie o uinieważnieniu postępowania w zakresie dotyczącym części nr 3 przedmiotu zamówienia (80kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu (117kB) pdf

Chełmno, 8.10.2019 r.

POWIAT CHEŁMIŃSKI
86-200 CHEŁMNO, UL. HARCERSKA 1
OGŁASZA
TRZECI PRZETARG NIEOGRANICZONY
NA
ŚCIEŻKI ROWEROWE W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM


Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 8.10.2019 r. pod numerem 606946-N-2019.
Ogłoszenie można pobrać w pliku PDF: POBIERZ (178kB) pdf

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami można pobrać poniżej:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf (594kB) pdf
UWAGA ! W dniu 18.10.2019 r. dodano wyjaśnienia treści SIWZ
Wyjaśnienia do treści SIWZ (434kB) pdf

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.doc (37kB) word
Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc (41kB) word
Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o przynależności do tej samej grupy kapitałowej.doc (37kB) word
Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz wykonanych robót.doc (38kB) word
Załącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz osób.doc (40kB) word
Załącznik nr 7 do SIWZ - Formularz Ofertowy.doc (67kB) word
Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy.pdf (324kB) pdf

Dokumentacja techniczna, specyfikacje techniczne, przedmiary, kosztorysy ofertowe dostępne są do pobrania poniżej:
Załącznik nr 1.1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.pdf (169kB) pdf
Załącznik nr 1.2 do SIWZ-PB-OKŁADKA I SPIS.zip (790kB) zip
Załącznik nr 1.3 do SIWZ-PB-TOM 1 FORMALNO PRAWNE.zip (15902kB) zip
Załącznik nr 1.4 do SIWZ-PB-TOM 2.1 PZT.zip (17795kB) zip
Załącznik nr 1.5 do SIWZ-PB-TOM 2.2 PZT.zip (14444kB) zip
Załącznik nr 1.6 do SIWZ-PB-TOM 3.1.1 DROGOWY.zip (19483kB) zip
Załącznik nr 1.7 do SIWZ-PB-TOM 3.1.2 DROGOWY.zip (10739kB) zip
Załącznik nr 1.8 do SIWZ-PB-TOM 3.2.1 SANITARNY.zip (14956kB) zip
Załącznik nr 1.9 do SIWZ-PB-TOM 3.2.2 SANITARNY.zip (12827kB) zip
Załącznik nr 1.10 do SIWZ-PB-TOM 3.2.3 SANITARNY.zip (16196kB) zip
Załącznik nr 1.11 do SIWZ-PB-TOM 3.2.4 SANITARNY.zip (14412kB) zip
Załącznik nr 1.12 do SIWZ-PB-TOM 3.2.5 SANITARNY.zip (14844kB) zip
Załącznik nr 1.13 do SIWZ-PB-TOM 3.2.6 SANITARNY.zip (14272kB) zip
Załącznik nr 1.14 do SIWZ-PB-TOM 3.3.1 ELEKTR i TELE.zip (11234kB) zip
Załącznik nr 1.15 do SIWZ-PB-TOM 3.3.2 ELEKTR i TELE.zip (9221kB) zip
Załącznik nr 1.16 do SIWZ-PB-TOM 3.4 INWENTARYZACJA ZIELENI.zip (13116kB) zip
Załącznik nr 1.17 do SIWZ-PB-TOM 3.5 OPINIA GEOTECHNICZNA.zip (11157kB) zip
Załącznik nr 1.18 do SIWZ-PW-TOM I Branża drogowa.zip (18452kB) zip
Załącznik nr 1.19 do SIWZ-PW-TOM II Branża sanitarna.zip (5409kB) zip
Załącznik nr 1.20 do SIWZ-PW-TOM III.1.1 Branża elektryczna i teletechniczna.zip (12609kB) zip
Załącznik nr 1.21 do SIWZ-PW-TOM III.1.2 Branża elektryczna i teletechniczna.zip (10738kB) zip
Załącznik nr 1.22 do SIWZ-PW-TOM III.2 Branża elektroenergetyczna.zip (16358kB) zip
Załącznik nr 1.23 do SIWZ-PW-TOM IV Branża konstrukcja.zip (2046kB) zip
Załącznik nr 1.24 do SIWZ-PW-TOM V Projekt stałej organizacji ruchu.zip (12116kB) zip
Załącznik nr 1.25 do SIWZ-PW-TOM VI Specyfikacje techniczne.zip (16326kB) zip
Załącznik nr 1.26 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.1.xlsx (17kB) excel
Załącznik nr 1.27 do SIWZ-Kosztorys ofertowy Chełmno - Unisław cz.2.xlsx (19kB) excel
Załącznik nr 1.28 do SIWZ-DP ścieżka Podwiesk, cz. 1.zip (19110kB) zip
Załącznik nr 1.29 do SIWZ-DP ścieżka Podwiesk, cz. 2.zip (15605kB) zip
Załącznik nr 1.30 do SIWZ-Kosztorys Ofertowy Podwiesk.xlsx (66kB) excel
Załącznik nr 1.31 do SIWZ-PFU część opisowa.zip (14002kB) zip
Załącznik nr 1.32 do SIWZ-PFU część rysunkowa 1.zip (8617kB) zip
Załącznik nr 1.33 do SIWZ-PFU część rysunkowa 2.zip (9064kB) zip
Załącznik nr 1.34 do SIWZ-PFU przedmiar robót.zip (2162kB) zip

metryczka


Odpowiada za treść: Krzysztof Żukowski
Opublikował: Krzysztof Żukowski (8 października 2019, 10:21:00)

Ostatnia zmiana: Krzysztof Żukowski (21 lutego 2020, 09:33:15)
Zmieniono: Dodano informację o podpisaniu umów na realizację części nr 1 i 2 przedmiotu zamówienia.

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 966