Postanowienie w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

POSTANOWIENIE NR 150/2024
Komisarza Wyborczego w Toruniu I
z dnia 26 lutego 2024 r.

w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

Na podstawie art. 178 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408), w celu przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., Komisarz Wyborczy w Toruniu I postanawia co następuje:

§ 1.
Powołuje się Powiatowe Komisje Wyborcze w Chełmnie, w Golubiu-Dobrzyniu, w Toruniu, w składach określonych w załącznikach od nr 1 do nr 3.

§ 2.
Powołuje się Miejską Komisję Wyborczą w Toruniu - mieście na prawach powiatu w składzie określonym w załączniku nr 4.

§ 3.
Powołuje się gminne i miejskie komisje wyborcze z siedzibami w gminach położonych na terenie powiatów, o których mowa w § 1, w składach określonych w załącznikach od nr 5 do nr 26.

§ 4.
1. Składy Komisji podaje się do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej Komisarza Wyborczego w Toruniu I.
2. Skład właściwej Komisji zamieszcza się także w Biuletynie Informacji Publicznej organu zapewniającego obsługę administracyjną tej Komisji oraz wywiesza się w jej siedzibie.

§ 5.
Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Załączniki do postanowienia Nr 150/2024 Komisarza Wyborczego w Toruniu I z dnia 26 lutego 2024 r.

Załącznik nr 1

Powiatowa Komisja Wyborcza w Chełmnie,
z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Chełmnie, ul Kolejowa 1, 86-200 Chełmno:


1. Jagoda Cieszkowska, zgłoszona przez Komisarza Wyborczego, zam. Chełmno
2. Dorota Beska, zgłoszona przez KWW TWOJE CHEŁMNO-TWÓJ POWIAT 2001 (uzupełnienie składu), zam. Chełmno
3. Barbara Jankiewicz, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Chełmno
4. Katarzyna Lewandowska, zgłoszona przez KWW FORUM WSPÓŁPRACY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO (uzupełnienie składu), zam. Chełmno
5. Grzegorz Piątkowski, zgłoszony przez KWW TWOJE CHEŁMNO-TWÓJ POWIAT 2001, zam. Brzozowo
6. Dorota Grażyna Podlasińska, zgłoszona przez KWW FORUM WSPÓŁPRACY POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO, zam. Starogród
7. Agata Sibilla, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Chełmno
8. Marek Sobieralski, zgłoszony przez KKW TRZECIA DROGA PSL-PL2050 SZYMONA HOŁOWNI, zam. Chełmno
9. Anna Studzińska, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Kolno
10. Monika Szachta, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Chełmno
11. Żaneta Sztylc, zgłoszona przez KWW NOWA ENERGIA, zam. Chełmno
12. Magdalena Trzpil, uzupełnienie składu (Komisarz Wyborczy), zam. Chełmno


Pełna treść postanowienia w postaci pliku PDF: POBIERZ (396kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Jacek Grela (26 lutego 2024)
Opublikował: Dariusz Banach (26 lutego 2024, 12:49:41)
Podmiot udostępniający: Starostwo Powiatowe w Chełmnie

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 51